"Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, likesom også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for
han som bygger et hus, er jo større ære verd enn huset selv! Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast
ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av." Hebr 3,1-6.

I det gamle testamentet er det Israel som var Guds menighet, Guds folk, vi som da ble hedninger, fremmed for Gud, hadde ikke adgang til templet i Jerusalem.Salomo fikk oppdraget med å bygge et hus for Gud,
han fant Gud verdig til å bygge et tempel for ham. Templet ble bygget og innviet etter Guds forskrifter, men da isralittene syndet imot Gud, ble templet ødelagt av fremmede makter. Så ble nytt tempel bygget opp lenge etter det første og profeten Haggai sier i Haggai 1,7-8: 

"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Gå opp i fjellet og hent tømmer! Bygg huset! Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren." 

Slik gikk det til at et nytt tempel ble reist i Jerusalem, og templet var der da Jesus ble født til jorden. Men ca år 70 etter Kristus sin fødseldag, ble det ødelagt av fiender til Israel og har siden ligget nede. I dag snakker jødene om å bygge det tredje tempel i Jerusalem.

Men hva leser vi i dagens drypp? Jo, at vi er Guds hus i dag, vi som tror på Jesus. For skriften sier at Jesus var tro i hans hus. Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av.

I 1 Korinterbrev kap 3,vers 16 sier Paulus: "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"

Vi som hører Jesus Kristus til er Guds tempel, bygget av levende steiner. Hva er forskjellen på levende steiner og døde steiner? Jo, de levende steinene former og innretter seg etter hverandre i Jesus Kristus, mens de som ikke er levende steiner i Kristus, nekter og la seg forme av Jesus. De kjenner ham ikke.

"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus."1 Pet 2,4-5.