"Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg."  5 Mos 31,6.

Vi er inne i en tid hvor vi som kristne blir prøvet på vår tro. Det er enda ikke kjødlige prøvelser, men av åndelig karakter. Ordet, Bibelen, blir tolket slik at de kan gjøre akkurat som flertallet i styre og stell ønsker.

Husker en som skrev : Når hunden logrer med halen, når fiender kommer imot han, da er det onde tider i Guds menighet. Fritt oversatt vil vel det bety, at når biskoper,prester,etc går på kompromi med verden,da får Guds menighet det ondt. Jeg ble minnet om en sang som Sabine Baring-Gould (1834–1924) har skrevet. Han var prest og forfatter, gift og sammen fikk de 15 barn. Sangen ble oversatt til norsk av Trygve
Bjerkrheim i 1939,
Og den beskriver hva vi som kristne ha å gjøre.

1. Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! Foran oss går Jesus, som i fordums tid.Kristus, kongers konge, leder selv sin hær.Se, hans banner bølger, seieren er nær!

Kor: Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! Foran oss går Jesus, som i fordums tid.

2. Se for Jesu navnet Satans hær må fly,frem da,Kristi hærmenn, frem
til seier ny!
Helvedes porter skjelver ved de frelstes sang,stem da i en
lovsang, brødre, enn en gang!

3. Som en mektig fylking, Herrens hær går frem.Mange alt har seiret. vi vil følge dem. Vi vil kjempe sammen, for vi er ett,- Ett i troen, håpet og i kjærlighet.

4. Kongetroner vakler, rikene forgår. Jesu Kristi rike evig fast dog står.
Helveds porter aldri skal få overhånd over Kristi kirke,bygget av hans Ånd.

5. Fremad da, bli med oss, striden blir ei lang! Bland med oss din stemme i en seiers-sang!
Englers myriader og de frelstes kor gjennom evigheter priser kongen stor.

Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann!" 2 Tim 2,3.

God helg!