"Til dere hedninger vil jeg si: Så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste - kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. Men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som er en vill oljekvist, ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene! Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg!" Rom 11,13-18.

En venn av meg er med i en bønnegruppe og hun som leder gruppen er en israelsk kvinne og forleden dag skrev hun følgende på sin logg:
"Hei mine bønnevenner for Israel. Dere har sikkert savnet mine innlegg her på siden. Har manglet inspirasjon, men nå i kveld har jeg hørt fra Gud. Jeg har lenge lengtet etter å se mitt folk frelst. At de skal oppdage sin Messias Jeshua. Opplevde Herrens tiltale om å begynne å be for byer og steder, istedet for å be bare for beskyttelse mot deres fiender. Nå er tiden for frelse for det jødiske folk. Men det trenges å be igjennom først. Binde opp de religiøse åndsmakter før noen vitner for folket. Plutselig i kveld banket det på min dør og utenfor sto en dame som jeg hadde hilst så vidt på i fjor. Hun spurte om jeg hadde et rom for henne i natt. Jeg hadde selvfølgelig det, og ba henne komme inn.Laget en kopp te til henne og vi begynte å prate sammen. Hun fortalte at hun var her for en måned for å reise rundt og vitne om Jeshua. Det ble veldig sterkt for meg, som en bekreftelse på det jeg hadde fått tidligere på kvelden. Vi snakket om viktigheten av å be igjennom et sted eller en by før noen drar dit for å vitne. Hun skulle dra til Gilboa i morgen for å vitne, så her vil vi be om ledelse for henne. Please stå med i bønn for det. Vil nå søke Gud for hans strategi og ledelse for hvordan vi skal gjøre dette. Gleder meg."
Er snart tiden kommet så langt at vi hedninger har kommet til veis ende på vår nådetid, vår anledning til å få frelse uforskyld, kun av nåde? Vi husker Jesus sa at han var kommet til sitt eget folk, jødene, ikke til hedningene. Men da tiden nærmet seg for hans død, kom der noen fra andre nasjoner og spurte etter ham, og da visste Jesus at tiden for hans oppdrag på denne jord nærmet seg slutten. Pinsedagen kom og Ånden kom over Guds menighet, som da inkluderte alle nasjoner, slik som profeten Joel sier i kap 3,1 :

"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner."  

Begynner jødene nå å lengte etter Messias, slik som Peter sier i Apgj 3,20?:
"og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,"