"Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå! "Joh 11,43-44

Nylig leste jeg om en som var teltsjef for Reinhard Bonnke sine kampanjer i 1980 årene, Winfried Wentland. De skulle ha en kampanje i byen Siyabusswa som hadde en befolkning på 30000 mennesker. Da han kjørte trucken og tilhengeren til ytterkanten av møteplassen for å lesse av med kranen. Over hodet sitt kunne han se byens hovedkraftledning og da visste han at av sikkerhetshensyn måtte han unngå den for enhver pris. Han gikk derfor til det lokale elverkskontoret og ba en av mennene der å bli med han til møteplassen som kunne fortelle ham om hva han måtte passe seg for.
"22000 volt går gjennom denne ledningen", sa mannen og bad han om å unngå å komme i nærheten av den med utstyret sitt, for skjedde det så ville det bety den visse død for ham. Mannen foretok en beregning utfra faresonen rundt wiren og Wentland plasserte tilhengeren godt innenfor sikkerhetssonen. Da møtene med Boonke var slutt begynte jobben til Wentland med å demontere utstyr etc og betjente da kranen for å løfte alt på plass på tilhengeren. - Plutselig kom han på at han hadde flyttet plattformen fra sin opperinnelig posisjon og dermed var avstanden til kraftledningen forandret. Da var det for sent. 22000 volt gikk fra kraftledningen inn i kranens metallarm og strømmet ned gjennom maskinen og inn i begge hendene mine som betjente spakene. Wentland kjente hvordan han ble skutt gjennom luften og ble så slynget inn i et totalt mørke. Det var kvelden da dette skjedde og kona hans hørte skriket hans fra deres campingvogn.
Hun løp til og så at mannen var slengt under trucken. Kraftledningen var knekt og lå på bakken der og spydde strøm gjennom kroppen hans. Kona Gaby skrek : Hjelp! Hun fikk tak i en treplanke og begynte å dytte kroppen til mannen sin bort fra den ødelagte ledningen. Til slutt klarte hun og flere andre å få kroppen hans bort fra ledningen, og der lå han livløs på bakken. "Wini! Kan du høre meg?" Kona knelte ned over sin mann og fant ingen puls, ingen pust, ingen respons av noe slag.
Plutselig skjøt en annen kraft gjennom henne fra en kilde ovenfra. Hun hoppet opp, og en stemme som ikke var hennes egen, kammanderte med mektig kraft: "Død, forsvinn!" Staben stod å så på det hele i forundring, da åpnet Wentland øynene, og for første gang ble han oppmerksom på omgivelsene og kroppen sin. Men Herren hadde vekt ham opp igjen, nett som Lasarus.


"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Hebr 13,8