"Se, det kommer! Det skjer, sier Herren Herren. Det er dagen som jeg har talt om." Esek 39,8

Vi er nå kommet inn i forberedelsene til påsken. Jesus fysiske arbeidsdager her på jorden, i Israel, nærmet seg slutten. På palmesøndag hyllet folket ham, en uke senere hadde folkets røst skiftet mening. På palmesøndagen ropte folket med høy røst : .."Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! " Joh 12,13. Senere i uken lydet røsten fra folket : .."Korsfest! Korsfest ham!" Luk 23,21.
Jesus døde på Golgata , hengt på et kors. Hvilken synd hadde han gjort? Han hadde sagt at han var Guds sønn, og Messias som jødene ventet på. Dette var Guds bespottelse og straffen var døden.
På korset ropte han ut : Det er fullbrakt! Fra da oppga sin ånd og døde. De la ham i en ny grav som ingen hadde lagt i før ham og de forseglet graven med en stor stein. Det var rolig i noen dager nå, men da den tredje dagen var til ende, så trillet en engel steinen bort. Men graven var tom, Jesus var ikke der lenger. Han var oppstått med et oppstandelse-legemet , og han synte seg for mange i 40 dager, før han dro hjem til sin Far i himmelen.
 
År 70 e.Kr. ble Jerusalem ødelagt og jødene ble spredt rundt om hele verden. Vi som lever i dette århundre opplever daglige nyheter om dette folket jødene, som fra mai 1948 fikk sitt land tilbake. Daglig kommer jødene hjem til Israel fra landene rundt hele jorden. Dette er forutsagt i skriften for flere hundre år siden , slik som f.eks. i Esek 37,21:

"Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. "

J

eg ønsker dere alle en god påske og ber dere å ta tid til å se og lytte på disse to talene av Gordon Tobiassen.

Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me

Gordon Tobiassen - Det profetiske Ord i vår tid - del I
 
G.Tobiassen: Islam og ISIS - Visjoner og frammarsj i Europa