"Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!  Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes." 1 Mos 12,1-3.
Abram som senere fikk navnet Abraham var 75 år da Gud bad ham om å dra fra landet han bodde i. De dro ut for å reise til Kana’ans land, og de kom til Kana’ans land. Oppdraget som Gud ga Abraham var helt unormalt. Tenk deg 75 år gammel og da bygynne med å bygge opp en familie, så et folk, som fikk tildelt et land, uttatt av skaperen selv. Landet Abraham kom til hette Kana’ans land, noe som i dag har navnet Israel. Til dette landet dro Abraham med sin kone Sara, pluss tjenestefolk som var med dem og dessuten en sønn til Abrahams bror, som hette Lot.
For å bygge opp et sterkt fellesskap så begynner en med familien. Står familien samlet i tro til Gud, så går det fint å samle flere slike familier i et fellesskap, som vi kaller menighet. I et land oppstår det alltid flere menigheter , fellesskap, som igjen utgjør et samfunn, et folk, som har et land, et språk. Et slikt samfunn, et slikt folk er sterkt, særlig når de holder ett og har Herren til Gud.
Historien om Abraham er historien om jødene og landet Israel. Gud sa hva han ville bruke Abraham til : "Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes."
I dag vet vi at slik som Gud sa til Abraham har det gått. Jesus Guds sønn ble født utav Abrahams slekt,slik som Matteus sier i kap 1,vers 1: "Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn". Vi som lever i dag vet at Jesus ble til vår velsignelse, idet han døde for våre synder, slik at vi kunne leve i Guds velsignelser. Men med Jesu frelse ble det også gitt Abraham et løfte som ville gjelde hele jordens befolkning,nemlig: "Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne." Dette løfte gjelder også oss som nasjonen Norge, velsigner vi Israel, ja, så følger Guds velsignelser med oss. Gjør vi det motsatte som nasjon, ja, da kommer forbannelsen over oss.
Vi ser i dag at det er to slekter som er kommet ut fra Abraham, og som står samlet. Jødene som Guds eiendomsfolk og Jesus sin menighet, de som tror på hans navn. Disse to skal en dag være ett og prise sin Herre og frelser, Jesus Kristus. Det hele startet med en familie som var villig til å lyde Gud. Familien ble til et stort folk, et folk som vet de er av Gud. Men ikke alle er kommet dit hen at de har sett at Jesus er Messias, derfor venter de på hans komme, slik Peter sier :

"og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,..."  Apgj 3,20.