"En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange døren!
For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det." Luk 13,23-24.

Dette spørsmålet har jeg stillet meg mange ganger, når jeg ser og leser om hva vi i vårt land tillater oss å gjøre imot Guds bud.

- Tenk deg om Jesus hadde sagt til dem følgende : Innen 2015
har Livets bok bokført navnene på 6040 trillioner frelste mennesker, men hvem av dere som er oppført der vites ikke av noe menneskebarn, bare min Far i Himmelen vet det.

- Tilhørerne ville da bare gitt et hjertesukk tilbake til Jesus, idet de tenkte : Dette er ikke gitt oss å forstå! Men svaret Jesus ga dem var : "Kjemp for å komme inn gjennom den trange
dør".

Jesus brukte mange ganger å ikke svare direkte på spørsmål, men
brukte spørsmålet til å undervise disiplene om noe som er viktigere.
Du husker for eksempel den gang Johannes døper sendte noen av sine disipler for å spørrre Jesus om han var den som skulle komme eller om de skulle vente en annen?
Jesus kunne jo sagt det rett ut: - Jo det er meg! I stedet underviser han dem om hva Han har gjort hittil.
Hva tror vi om antall frelste i dag?
Statistikken forteller oss at siden 1970 og til i dag så har antallet på
bekjennende kristne økt svært mye, men økningen er minst i vår del av verden, nemlig i Europa. Det regnes med at det kun fantes 9 millioner bekjennende kristne i verden i 1900. I 1970 var tallet øket til 72 mill og økningen til år 2000 var rekord stor, hele 523 millioner kristne. Dette var mennesker som hadde et aktivt kristenliv.

For veldig mange mennesker er det en kamp å være en kristen. I Eritrea blir tusener av kristne forfulgt, og mange av de har flyktet ut av landet . I India driver ytterligående hinduaktivister forfølgelse av kristne ledere og familiene deres. Nord Korea er verst. Jeg tror det ikke finnes noe land i verden hvor kristne har det verre enn i Nord-Korea.åJesus
sier: "Kjemp for å komme gjennom den trange dør?"  Er troen virkelig verdt å dø for? Eller å lide for? Vi i Norge har det så fint - vi trenger ikke bekymre oss for så mye. Vi er jo frelst. Så da må det gå bra til slutt med oss alle sammen?
Frelsen er noe du har: Av nåde er du frelst – ved tro. Dine synder er tilgitt.
Du er født på nytt og er et Guds barn. Vi mennesker opplever at en eller flere ganger i livet kommer vi i tvilstanker om frelsen. Det er helt vanlig, men tvilen rokker ikke ved sannheten, nemlig at den som tror i sitt hjerte og bekjenner Jesus som Herre er frelst. (Rom 10,9)
Men samtidig så sier Jesus at vi må kjempe for å komme inn i den trange dør? Bibelen sier også noe om å arbeide på vår frelse med frykt og beven. (Fil 2, 12).
Du er en synder. Men på grunn av Kristi lidelse og død på korset, er verket fullendt. Hans blod renser all synd , når vi bekjenner våre synder. Vi er et Guds barn, men du kan fremdeles bli uren ved synd. Denne urenhet fjernes ved at vi bekjenner våre feiltrinn, slik som Johannes sier i 1 Joh 2,1:

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den
Rettferdige."