"I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen. Og kongen sa til dem: Jeg har hatt en drøm. Min ånd er rystet: Jeg vil vite hva jeg har drømt. Kaldeerne sa da til kongen på arameisk: Kongen leve evig! Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi gi deg tydningen. Kongen svarte og sa til kaldeerne: Dette mitt ord står fast: Hvis dere ikke forteller meg drømmen og hva den betyr, så skal dere hogges i stykker og husene deres skal bli gjort til en skraphaug! Men dersom dere kunngjør meg drømmen og tyder den for meg, da skal dere få rike gaver og stor ære av meg. Si meg derfor drømmen og tyd den for meg."  Daniel 2,1-6.
Noen hver av oss har hatt drømmer. drømmer som har vært konkrete, men dog helt uforståelig å skjønne. Kan Gud tale til oss mennesker gjennom drømmer? Ja, tydeligvis, når vi leser fra Matt 2,19 : "Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt,.." De drømmene Josef fikk fra Gud var konkrete, han fikk beskjed om hva han skulle gjøre videre. Josef gjorde alltid det som Gud hadde talt til ham om i drømmene. I dagens drypp har kong Nebukadnesar hatt drømmer som gjorde hans ånd urolig,han fikk ikke sove, og han tilkalte derfor alle spåmennene etc han hadde til rådighet. Kongen gikk rett på sak og sa til dem : "Jeg har hatt en drøm. Min ånd er rystet: Jeg vil vite hva jeg har drømt."    - Om de ikke kunne fortelle ham drømmen og dens betydning, så ville samtlige av hans spåmenner hogges i stykker og husene deres ville bli gjort til en skraphaug! Men dersom de kunne kunngjøre kongen drømmen og tyder den for ham, da skulle de få rike gaver og stor ære av ham. Kongen bad dem derfor om å si ham drømmen og tyde den for ham. -Spåmennene måtte bare melde pass til kongens krav, det var altfor vanskelig for dem.  Da befalingen om å drepe vismennene var utsendt, lette de også etter Daniel og hans venner for å drepe dem. Daniel vendte seg da med kloke og forstandige ord til Arjok, høvdingen for kongens livvakt, og han spurte ham: "Hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen?" Arjok fortalte så Daniel hvordan det hadde seg. Da gikk Daniel inn og ba kongen om å gi ham en frist, så han kunne kunngjøre tydningen for kongen. - Deretter gikk Daniel hjem og fortalte sine venner Hananja, Misjael og Asarja, det som var hendt,for at de skulle be himmelens Gud at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmelighet. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten og han priste himmelens Gud !

- Så gikk Daniel og bad om audiens hos kongen for kunngjøre tydningen av drømmene hans. Slutten på det hele ble at Daniel fikk kongens hedersplass og ble en av kongens menn i hans råd.

Historien forteller oss at for Gud er ingenting umulig, bare vi mennesker tror på hans ord. Daniel reddet med Guds hjelp mange fra den visse død, slik som Jesus reddet oss fra dens visse død, idet han ble mellommannen mellom Gud og oss mennesker. Han sonet vår dødsstraff på Golgata kors, vi er fritatt fra døden om vi tror på ham , som vår frelser. Gud reddet, forløste sitt folk, jødene, ut av Egypt en påske for mange år siden, ved å bruke Moses. Alle de som har akseptert soningen av Messias, Jesus Kristus, har også blitt satt fri fra syndens slaveri og er blitt forløst ved hans blod.
"De som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!" Mark 11,9
God helg!