"Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står
bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel - på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus
hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store

folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk
foran, og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette? Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. " Matt 21, 1-23

Jesus var sammen med disiplene og var nå på vei til Jerusalem. Men da de kom til Betfage ved Oljeberget sendte Jesus to av sine disipler av sted og sa til dem:

"Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem."

Disiplene gikk på hans ord og det gikk akkurat slik Jesus hadde sagt til dem på forhånd. De fant eselhoppen og folen hennes. De løste eselet og folen og kom til Jesus med dem. De la sine kapper på dem og Jesus
satte seg på dem. Mange av folket som var samlet rundt ham begynte å legge sine kapper ut på veien, andre tok og hogg palmegrener , som de la ned på veien foran Jesus. Hele folkemengden som kom etter satte i å rope :

"Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens
navn! Hosianna i det høyeste!"

Da Jesus kom inn i Jerusalem kom hele byen i bevegelse og folket spurte hvem dette var. - Jo, dette var Jesus fra Nasaret i Galilea.
Palmesøndagen kaller vi denne dagen, som ble opptakten til kors-festelsen på Golgata kors for Jesus. Hvorledes kan det hele forklares?
Først så ga de Jesus full honnør med fryderop, for så og å høre folket rope til dommeren : Korsfest, korsfest!
Men alt dette hadde Gud gjennom sitt ord sagt skulle skje.

Tenker på likheten med dagens politikk, hvor partiene får tilslutning med økede tilslutning en måned på gallupen, for så og falle tilbake til en
lavere tilslutning. Hva har skjedd i mellomtiden . Jo, noe har inntruffet i dagliglivet. Det kan være en uttalelse fra en av toppene i politikken,
Eller en "skandale" som er avdekket med politisk tilsnitt. Da svinger folket og gallupen tilsvarende fra måned til måned alt etter det som
skjer i det politiske landskapet.

Å være en kristen er ikke noe man er bare i medgangstider, nei, også når motganger kommer og det røyner på å stå oppreist som kristen.
Det er i prøvelsens tider en blir herdet i troen, da først ser en hvor avhengig en er av Jesus og hans styrke og kraft.
Vi går imot tider som ikke vil gjøre oss til nikkedukker for et hvert tilbud som kommer på den religiøse arena, nei, vi trenger å vite hva er av Herren og hva er av verdens fyrste. Vi trenger daglig samfunn med Jesus i Den Hellige Ånds ledelse slik at vi ikke går oss vill.

"Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud." Sarkaja 4,6