"Du advarte dem og ville omvende dem til din lov. Men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, de som mennesket lever ved når han gjør etter dem. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot, de var hardnakkede og ville ikke høre. I mange år bar du over med dem og advarte dem ved din Ånd gjennom dine profeter. Men de vendte ikke øret til, og du ga dem i fremmede folks hånd. Men i din store
barmhjertighet gjorde du ikke helt ende på dem og forlot dem ikke. For du er en nådig og barmhjertig Gud." Neh 9,29-31

I dagens drypp befinner vi oss i det gamle testamentet, hvor Moseloven råder. Det som slår meg er paralellen til vår situasjon i dagens virkelighet, hvor vi har Jesus sine ord og ikke Moseloven. Men slik som Gud advarte jødefolket,for Gud ville at de skulle vende om til hans lov, men de var hovmodige og hørte ikke på Guds bud. De syndet mot Guds lover, enda de ga menneskene livet om de holdt dem. Men Herren bar over med dem i mange år, men han advarte dem ved sin Ånd gjennom sine profeter. Men de lot seg ikke rokke og de vendte ikke øre til Guds stemme. Da måtte Gud overlate dem i fremmede folks hender, for folket tok ikke imot "nåden"
som Gud hadde tilbudt dem. Men i sin store barmhjertighet gjorde Gud ikke helt ende på dem og forlot dem ikke. For Gud er og var en nådig og barmhjertig Gud.

De fleste jøder i dag lever som jødene på Nehemjas tid, de lever under Moseloven, men selv i dag er de fleste jøder hovmodige og de hører ikke på Guds bud. Men midt i denne tiden øker det en flokk med Messias-troende jøder, de har tatt imot Messias, Jesus, og har fått øynene opp for Jesu frelsesverk på Golgata kors.
Disse menneskene blir ikke godt behandlet av de ortodokse jødene, slik fariseerne var på Jesu tid, de gjør livet surt for dem. Men de er Åndsdøpt og gleder seg i Herren over å få være Messiastroende. Disse
Messiastroende er som disiplene til Jesus, de holder seg til jødedommen, men har sett at Jesus var og er Messias, den som jødene venter på skal komme. Peter forutså denne tiden som de venter på, vi leser fra Apgj.
3,19-21:

"Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud
har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av."

Men hvordan er det med oss mennesker som lever i dag, som ikke er jøder, men hører til hedningene etter bibelsk tale?
Vi lever i nådetiden som Gud har gitt oss mennesker, for på Golgata kors tok Jesus våre synder og sonet dem alle. Dette gjorde han en gang for alltid, for alle mennesker, jøder som hedninger. Men de fleste av oss mennesker er like hovmodige som jødene er etter Moseloven, de akter ikke på budene, like lite som vi i dag akter på nåden i Jesus Kristus. Vi tror at alle ting vil ordne seg til slutt, for vi tror jo på en kjærlig Gud, som sikkert vil "se gjennom fingrene" for våre feil ved livets slutt her på jorden. En slik tro holder ikke, Gud ser aldri "gjennom fingrene", for han tåler ikke synd, derfor ble Jesus den som tok syndene våre på seg. For han var syndfri og himmelen verdig.
Men for å komme inn til hans frelse, så må vi ta imot ham i våre hjerter. Vi må fødes på nytt, ikke av kjødet, men av Ånden.

1 Joh 1,9 sier: "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all

urettferdighet."