"La våre kornlagre være fulle så der er noe av alle slag å gi ut! La vårt småfe der ute øke i tusentall, ja, i titusen. La vårt storfe bære uten uhell og uten tap. La det ikke være klageskrik på våre
gater. Salig er det folk som har det slik. Salig er det folk som har Herren til sin Gud."  Salme 144,13-15.

Uavhengig av partitilhørighet er støtten for beredskapslager stor i den norske befolkningen. Hele ni av ti nordmenn vil ha beredskapslagring av korn. Det viser en fersk undersøkelse utført av Sentio for Norsk Landbrukssamvirke.
- Selv i et normalår må Norge importere en femdel av vårt kornbehov. Det er avgjørende å sikre matforsyning til befolkningen i tilfelle kriseår.
Norge sluttet å lagre matkorn i 1995, og avviklet beredskapslagrene for såkorn i 2002. Ellers er de fleste kornsiloene som var lager på 1950-tallet ute av bruk idag.

Jeg håper Stortinget slutter seg til salmistens ønske,at "la våre kornlagre være fulle så der er noe av alle slag å gi ut." 
Likeens ønsker jeg at både småfe må øke og storfe bære uten uhell og uten tap. Salmisten er "up to date" når han sier "La det ikke være klageskrik på våre gater."
Salige er det folk som har det slik, sier salmisten. Salmisten
kong David avslutter med følgende oppfordring - "Salig er det folk som har Herren til sin Gud."

Om vi nordmenn kunne vært like obs på ting i vårt land, som kong David var med sitt folk og land, da ville vi vært skånet for mye ondt i vårt land.
Skal vi lykkes som nasjon i fremtiden, så må vi rette våre blikk opp mot himmelen og sukke :

"Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." Salme 121,1-8.

Mens det norske forsvaret holder den største vinterøvelsen i Finnmark siden 1967 med 5000 soldater, satte den russiske Nordflåten på mandag i gang med sin øvelse med opptil 38 000 soldater, 3600 kampkjøretøy, 56 marinefartøy og opptil 110 fly og helikoptre iflg media.
Øvelsen skal etter planen vare i fem dager.

- Husker en profeti som en 90 årig kvinne fra Valdres sa til evangelisten Minos i 1968 bl.a.:

-Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

La meg avslutte dryppet med teologen, kirkestatsråden og salmedikteren Elias Blix, han skrev i 1891 sangen om vårt fedreland og vers 6 lyder:

"Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,Me faafengt paa Huset byggja. Vil Gud ikkje verja By og Land,Kann Vaktmann oss ikkje tryggja. So vakta oss, Gud, so me kann bu I Heimen med Fred og Hyggja!"