"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! "Matt 28,19-20

Hvordan ville du legge opp løpet for å etterkomme Jesu befaling om å gjøre alle folkeslag til disipler? Du har 2 føtter, 2 hender, 1 hode med flere tanker, og en vilje til å bruke dette. Tidligere gikk budbærerne av evangeliet på sine føtter til folkeslagene, så brukte

en ridedyr,biler,tog,buss og fly. Ja, metodene er i bruk i dag også, men det raskeste og mest effektive kommunikasjonmiddel i dag er å bruke satellitter og TV-stasjoner. Denne teknologien brukes for fullt verden over av de kristne, men den verdslige verden er langt foran oss i denne satsingen. Satellittene eies av verdslige selskap som tar seg godt betalt for å gi sendetid til kristne TV-kanaler.

De nordiske kristne kanalselskapene sliter hver måned med å få endene til å møtes rent økonomisk. Inntektskildene er annonser, og gaver fra seerne.
For å komme på "luften" må en betale leie til de som sender signalene opp til de forskjellige satellittene, dette er ikke småbeløp, i tillegg kommer husleie, lønninger etc som må betales hver måned. Kristne TV-selskap som vi får inn på norsk er fire stykker. Tre av disse må be daglig om støtte til sine sendinger.
Spørsmålet er hvor langt skal de gå for å gjøre "maten" mest delikat. Du vet når en er sulten, så spiser en det meste av alt som serveres. Men når en er "overforet" på mat, da vraker og velger en det en spiser.

Slik er det også med å forkynne det glade budskapet, de som er sultne, de som er på leting etter meningen med livet, de spiser alt villig vekk. Hver sending går det ut en innbydelse til å ta imot Jesus som deres frelser. Mange tar imot oppfordringen fra programlederen og gir sitt liv til Jesus. Disse nyomvendte menneskene vokser videre i det lokale kristne miljøene. Men den faste giverstaben til stasjonene er trofaste, men det kommer imot dem "sure oppstøt" fra kristne media. De klager på at gjestetalerne bruker ord som ikke "kristlige", men heller setter syke folk
i et dilemma ved å høre at de har gjort de og de syndene. De faste arbeiderne må ha lønn og da måles de ut med "argus øyne", de mener de skal ikke ha mer enn akkurat for å overleve. Men vi vet at Guds medarbeidere er sin lønn verd.

Når det blir "overfisket" så setter myndighetene inn med "fiskekvoter" slik at fiskestammen ikke dør ut. Om vi bruker dette innen media,
så konkurrerer selskapene om seerne. Jo, flere seere, jo mere i"kassen".
"Overfiske" blir i denne bransjen regulert med "konkurser". Hva skal da våre kristne kanaler gjøre?
Ordtaket sier "tæring etter næring", dvs å jobbe etter det man har på konto, men hva vil Gud at vi skal gjøre? Jo, at vi går videre ut til de som ikke har hørt evangeliet, de som er "sultne". Da gir jeg penger utfra
min tildelte "lønn" til de som sender signalene ut til den verden som ikke har hørt om Jesus. Hvor finner vi dem i dag? Midt i vår egen "stue" Europa, de er "sovnet inn" og vet eller har ikke hørt om frelseren Jesus.

Bibelen sier i Galaterne 6,9:

"Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk."