"Da Moses’ svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han: Hva er dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld? Moses svarte da sin svigerfar: Folket kommer til meg for å søke råd og hjelp hos Gud. Når de har en sak, da kommer de til meg, og jeg skifter rett mellom dem og lærer dem Guds bud og lover." 2 Mos 18,14-16.


Moses sin svigerfar hette Jetro, han var presten i Midian. Presten i Midian hadde sju døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrauene for å vanne sin fars småfe, men en dag kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og ga vann til småfeet deres. Moses hadde nemlig flyktet for farao, da farao fikk vite at Moses hadde drept en egypter. Da hadde Moses slått seg ned i landet Midian og bodde der ved brønnen som Jetros døtre kom til for å gi vann til dyra. Men da døtrene kom hjem til sin far sa han: "Hvorfor kommer dere så tidlig i dag?" De svarte at en egyptisk mann hjalp dem mot gjeterne og han øste også vann for oss og ga småfeet.

"Hvor er han da? Hvorfor lot dere mannen bli igjen der ute? Be ham inn, så han kan få mat," sa Jetro til sine døtre. Fra den dagen samtykket Moses i å bli hos presten Jetro, og han lot Moses få sin datter Sippora til kone. Jfr 2 Mos 2,15-21.
Mange år senere fikk Moses et oppdrag av Herren som gikk ut på å føre det israelske folket utav Egypt. Sippora og deres to sønner ble tilbake hos faren hennes, mens Moses dro til Egypt for å føre folket ut av landet. I dagens drypp har Moses fullført sitt oppdrag og vandrer nå i ørkenen med sitt folk. Svigerfaren var nå kommet tilbake med Sippora og sønnene til Moses, og stod en dag å så på gjøremålene til Moses. Svigerfaren var overgitt at Moses, hans svigersønn, satt alene og dømte og ga råd til sitt folk  fra morgen til kveld. Svigerfaren sa da til Moses at det han gjorde var ikke klokt . For Moses og folket ble trette og dette så svigerfaren og ga sin svigersønn følgende råd, som også ville gi ham Guds velsignelse.
"Tre du fram for Gud på folkets vegne og legg sakene deres fram for ham. Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den veien de skal vandre og den gjerningen de skal gjøre. Velg deg så ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn, som hater urettferdig vinning. Sett dem til førere over dem, noen over tusen, noen over hundre, noen over femti og noen over ti! De skal skifte rett mellom folket til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de selv dømme i. Slik letter du byrden for deg selv, og de bærer den sammen med deg. Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde ut. Da vil også alt folket her kunne gå hjem i fred." 2 Mos 18,19-23.

Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger over folket, noen til førere over tusen, noen over hundre, noen over femti og noen over ti. De skiftet rett mellom folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, men i hver liten sak dømte de selv. Etter dette tok Moses avskjed med sin svigerfar,Jetro, og han dro hjem til sitt eget land igjen.
Moses var ydmyk av sinn og tok imot svigerfarens rådgiving i jobbsammenheng. Jeg vet ikke om mine fire svigersønner ville gjort det samme mot meg? Vi må huske på at Moses var opplært i Farao`s statsvitenskap, han var i sin tid regnet som sønnen til datteren til Farao. Men svigerfarens råd var kloke og det ga ham mot til å sette dem ut i livet. Resultatet ble som presten, hans svigerfar hadde sagt, Moses holdt ut og Guds velsignelse ble ham til del. I dag vil vi kalle dette for politikk og hadde statsministeren brukt presten Jetro`s råd til Moses i sine gjøremål, så ville også vårt land blitt velsignet om de skiftet rett mellom folket og lærte dem Guds bud og lover i lys av evangeliene.


"Du skal ikke flytte merkesteinene mellom deg og din neste, de som de gamle har satt på den jorden du skal få i arv i det landet Herren din Gud gir deg i eie." 5 Mos 19,14