"Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. " Rom 10,17.

"En skal høre mye før ørene faller av! " lyder et ordtak. Men hvor mye av det en hører blir lagret slik at vi kan ta det fram igjen, når en vil?  Paulus var en som forkynte evangeliet og lærte opp mange disipler til å gå ut med Guds ord og han sier til sin medarbeider Timoteus:

"Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, "2 Tim 3,14

Nå om dagene er det mye en hører om hvordan en skal tolke det og det skriftordet, slik at det passer inn i tiden vi lever i. Det er ikke mange som har fått med seg skriftens ord på at Guds ord er levende, slik det står skrevet i  Hebr 4,12 :

"For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget

sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. "

Guds ord lærte en på søndagsskolen, det var lett å forstå hva Gud og Jesus mente, da søndagsskolelæreren fortalte fra Bibelen. Noah som bygget en stor båt, så stor at han fikk mange dyr inn i den. Men det beste var da Gud lukket døren til Arken før regnet strømmet ned over jorden. Ingen lurte på hvordan det gikk an, for Gud var ingenting umulig. Men senere når en ble større i tanker og viten,  da begynte tvilen å gjøre seg gjeldene. Var Bibelen sann eller var det bare en bok for dem som hørte fra Gud? Jeg leste om en som skrev følgende om ikke å høre fra Gud: - Det å si at du ikke hører fra Gud, og har Bibelen lukket, er det samme som å ha mobiltelefonen skrudd av og klage på at du ikke mottar
meldinger.

Vi må faktisk sette av tid til å lese i Bibelen,og til å ha bønnestund

med Jesus. Den Hellige Ånd gjør Ordet levende for oss, slik at vi kan
forstå det.
I dag settes det likhet mellom kjønnene, du kan ha ekteskapelige
forhold mellom en mann og en annen mann eller en kvinne og en annen
kvinne.
Barn kan "bestilles på internett" fra alle som vil ha barn. En sædbank har lagret "pappa" i tusentall og en kvinne/kvinne forhold kan således få
lagt inn "pappa-sæd" og bli gravid. Barna fødes og oppfostres av
mor/kvinne forholdet eller en pappa/mann fohold får en kvinne til føde fram barn, med sæd fra pappa. Dette er ikke til Guds velbehag og hans Ord sier at dette er ikke rett. Ekteskapet etter Guds ord er mellom mann og kvinne, og de skulle få barn sammen, som da blir en familie.

Skilsmissestatistikken er økende og barna blir "offer" i ekteskaps-oppløsningen. Så begynner de fleste skilte ekteparene et nytt parforhold, og da kommer barna med på lasset. Vi snakker da om mine barn, våre barn og "bonusbarn" som de kalles, de som medparten hadde med seg.
Kirken står splittet i dette spillet som nå foregår over hele jorden, men Kirken er på vikende front, de gir etter for sammfunnspresset og tolker Guds ord inn i vår tid. Resultatet blir en dødende
kirke, med færre og færre tilhengere. De oppriktige, som vil følge Guds ord og bli i det som de har lært og er blitt overbevist om begynner å "enes" sammen på tvers av menighetstilknytninger.

Krig er en annen ting som ødelegger liv og helse og hvor familier blir oppløst av død. Noen lever uten mat, strøm og varme. De har ingen muligheter til å flykte bort fra krigsområdene, de er offer for ugudligheten. En pensjonist i Ukraina sa det slik: "Vi som lever,misunner
de døde."

I mitt hjerte kommer det en tanke, en tanke som en spurte Jesus om :

".. Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden først
har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss! Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre. Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett." Lukas 13:23-27 

Noen tanker til ettertanke . Ha en god helg!