"Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Joh 17,21

I dag er disse ordene av Jesus "in" for fullt, flere kristne samfunn med den katolske kirke i spissen jobber på spreng for å få til et felles "trosgrunnlag" som de kan enes om. De tror at de kan oppfylle Jesu ord i dagens drypp-at de alle må være ett. Men hvem skal vi kristne være ett i?  Jesus ord sier videre: "likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss," Da nytter det ikke å samle sammen alle "trosretninger" i verden, som ikke har Jesus som frelser, da blir det et "antikristelig forum" som holder ett , dog ikke i Jesus Kristus.

I nov-14 ble det for første gang i historien i den ikoniske National Cathedral i Washington holdt en islamsk bønngudstjeneste. Muslimske imamer ble invitert til å lede en islamsk bønngudstjeneste. Det så ut som en "grøss scene" fra  "de siste dager-antikrist-tar-over-verden" filmer. Hundrevis av muslimer inntok USAs mest ansette kirkebyggning og la ned sine bønnetepper, samtidig som de felles messet ut med høy kraft: - Det er bare én gud, han er ikke født og jeg vitner at Muhammed er den eneste tjener og apostel. Dette var ikke en film men en virkelig hendelse en fredag i nov.14. Kirken var stappet med hundrevis av deltakere som ble ledet av en imam som erklærte at - Gud har ingen sønn, at Jesus Kristus ikke kan være hans sønn og at det er ingen gud som Allah. Kun en eneste middelaldrende kvinne hoppet opp i midten av gudstjenesten og ropte, - Amerika ble grunnlagt på kristne prinsipper. . . . La vår kirke være i fred. Hun ble imidlertid raskt eskortert ut av kirken av sikkerhetsvakter. The National Cathedral i Washington DC har vært et svært viktig symbol for de kristne sine milepæler i USA. Katedralen har blitt utpekt av Kongressen som USAs "National House of Prayer."
- Den islamske gudstjenesten i katedralen var tilsynelatende ment å fremme interreligiøs dialog. Arrangørene sa at de håpet gudstjenesten skulle bidra til å korrigere noen amerikanere sine misoppfatninger av muslimer som ekstremister og forsterke toleranse blant trosretninger. Imidlertid er det vanskelig å forstå hvordan en kristen kirke som åpner seg og blir et fristed for islamske bønner som motsier Jesus Kristus, bidrar til toleranse for troen på noen måte. Muslimer ville aldri tillate en kristen å forkynne evangeliet i en moské. Palestinske muslimer fortsetter å forby alle jøder og kristne fra å be på Tempelhøyden i Jerusalem. Det kan virke som "interreligiøs dialog og toleranse" ikke er mer enn et kodeord som oppildner muslimer til å splitte og herske. The Washington Post rapporterte at den islamske bønnegudstjenesten ble stengt for publikum på grunn av sikkerhetsbekymringer. Væpnede vakter sjekket hver person og hver pose til de fremmøtte.
- Verden går mot en "Ny Verdens Orden" hvor FN,EU,Nato, Den Afrikanske Union, IMF (Det internasjonale pengefondet )og så videre diverse kirkesamfunn vil være ledende faktorer i kommende dager. Du ser bare i dag hvilken rolle som Den Internasjonale Domstol i Haag har og hvor de forskjellige land gir "fullmakten" fra seg til denne domstolen. Vi har EU-domstolen som vi i Norge retter oss etter, selv om vi kan nekte å godta et direktiv fra EU som gyldig i Norge, da vi ikke har EU medlemsskap. Men hittil er det få ganger vi har sagt nei til Eu-direktiver, vi er faktisk foran Eu-land med å sette lovene i verk mange ganger.
Hvem vil følge Jesus og bare ham alene? Husker hva en troende pinsevenn i Danmark fikk høre av Jesus i et syn i sept.1928 , hvor Jesus sa bl.a.om alle kirkesamfunnene:
"- SER DU ALLE DISSE MENNESKEFLOKKER, INNELUKKET I DERES SNEVRE PARTIGÅRDER.  DE ER KOMMET UT FRA DEN STORE FENGSELSBYGNINGEN OG BEFINNER SEG VIRKELIG UNDER EN ÅPEN HIMMEL, OG DOG LEVER DE STADIG SOM FANGER I DISSE GÅRDENE, FOR DE VIL HOLDE FAST VED DET MENNESKELIGE LÆRDOMSVÆR SOM ER IMOT MITT LEVENDE OG BLIVENDE ORD.  JEG LAR ALLE MINE TROFASTE VITNER, TJENERE OG TJENERINNER, SOM JEG HAR BESEGLET MED MIN ÅND, HØYLYDT FORKYNNE NÅDETIDENS AVSLUTTENDE BUDSKAP TIL MITT FOLK - Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem med Deres vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær! "

"Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!" Åp 18,4