Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste seg ved det! Én gang har Gud
talt, ja, to ganger har jeg hørt det: Styrke hører Gud til. Herre, miskunnhet er
hos deg, for du lønner enhver etter hans gjerning." Salme
62,6-13.

Vårt land er inne i en tid hvor arbeidsplassene er i fare for mange mennesker. Bedriftene får mindre oppdrag, noen er helt uten oppdrag og arbeiderne er permitert.
Solide bedrifter går konkurs og ringvirkningene blir store. Kommunene blir stadig rammet av "tomme pengekasser", selv om de styrende har lagt på byrder på sine innbyggere med
økede eiendomsskatter, så holder de ikke "hodet over vannet" lenger. Ser vi over til våre naboland så er det ikke noe bedre der,men vi har hatt gode tider i mange år nå i vårt land.

Dagens drypp sier :  "Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste seg ved det!"

Er det ikke det vi har gjort med våre hjertes tanker. De fleste av oss har blitt
bortskjemt med høye inntekter, eiendommer, bolig,biler og hytter. Vi har "fråtset"i vår velstand. En ny bolig som bygges i dag koster flere millioner kroner, likedan nye leiligheter på 80 -100 m2. Folk kjøper boliger, leiligheter,biler, båter og hytter, reiser rundt på jorden hvert år, og hvor tar de pengene fra? De fleste må låne pengene i banker, for renta er lav og lønnsinntektene er høye.
Bibel forteller i Lukas 12,19-21 om den rike mannen som opparbeidet seg en voldsom formue, og han sa da til seg selv:

"Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud."

Jeg tror vi er kommet dit salmisten sier :

"Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp."

 

Er du blant dem som er rammet av permiteringer på din arbeidsplass pga liten ordretilgang, så vil jeg hilse deg med salme 27,14:

"Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt!
Ja, vent på Herren!"