"Og Jesaja drister seg til å si: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg trådte synlig fram for dem som ikke spurte etter meg." Rom 10,20

Drømmer og syner av Jesus er blitt vanlig blant muslimer i Midtøsten. Det bidrar til at flere muslimer enn noen gang før blir kristne.
En amerikansk pastor Tom Doyle, turistguide, misjonær og forfatter,som bor i Israel, har skrevet en bok som på norsk heter "Drømmer og syner" (Lunde forlag). Boken beskriver en annerledes vekkelse i den muslimske verden. Selv var han skeptisk til om Gud virkelig talte til muslimer på en slik overnaturlig måte. Men Doyle endret mening da en venn sa til ham:

"Gud har vist meg at min teologi ikke bestemmer hvordan han vil handle."

Blir en muslim, kristen over natten, etter at de har drømt om Jesus? – Ingen av dem legger seg om kvelden som muslimer, har en drøm og våkner som kristne.
Når muslimer begynner å drømme om Jesus,legger de ut på en reise. De søker svar, de finner seg en bibel – omtrent 90 prosent av dem blir ledet til Jesus av noen som bruker Guds ord til dette. Han har også vært nøye med hvilke historier som har fått plass i "Drømmer og syner". Enten har Doyle selv hørt vitnesbyrdet direkte fra den som har opplevd det, eller så har nære venner av ham bekreftet historien.

– Jesus går blant muslimer i dag.
Disse drømmene åpner dørene for at de får høre om Jesus i land hvor det er
forbudt å forkynne evangeliet.Ingen myndigheter, undertrykkere eller religioner kan stanse evangeliet, forteller han. At de muslimske landene i Midtøsten er stengt for kristen forkynnelse og omvendelse, gjør det svært krevende for muslimer som vil bli kristne.

– Vanligvis får de to spørsmål: Er du villig til å lide for Jesus? Er du villig til å dø for Jesus?
Det er faktisk en reell fare for akkurat det. Ja, i land som Iran kan lidelse og død være det mest sannsynlige utfallet av en omvendelse. Tenk om vi i Vesten hadde måttet stille oss de samme spørsmålene. Det ville ha endret livet i vestlige kirker og menigheter, mener Doyle – som har denne oppfordringen til medkristne:

– Når Jesus går til muslimer, bør vi gå sammen med ham. Elsk muslimene, be for dem, fortell dem om Jesus på en fin måte, og de vil reagere positivt på det.

"Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på!" Salmene 119,49