"Og da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sannferdige! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang, hvit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hjel likesom de selv."  Åpenbaringen 6, 9 -11.

Johannes var på øya Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Han var bortrykket i Ånden på Herrens dag, (som var den første dag i uken, nå har vi dessverre en kalender som har satt Herrens dag til den syvende dag i uken.) Og Johannes hørte bak seg en veldig røst, likesom av en basun, som sa: "Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea."

Jesus sa til Johannes at han skulle skrive det han så, det som han "så nå og det som skal komme etter dette". Men deretter så han at en dør som var åpnet i
himmelen. Og den første røsten som han hadde hørt tale til ham som en basun,den
sa:
"Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette."
Straks ble han rykket bort i Ånden. Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der, var å se til som jaspis-stein og sarder-stein. Og rundt tronen var det en regnbue, som en smaragd å se til.

Johannes får bl.a.se Lammet motta en bok fra Gud, hvor han senere ser følgende:

"Og jeg såat Lammet åpnet det første av de sju seglene, og jeg hørte et av de fire
 livsvesener si som med tordenrøst: Kom! Og jeg så - og se: En hvit hest, og han
som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med
seier og for å seire.
(Denne hesten tror jeg representerer Den katolske
Kirke)

Da Lammet åpnet det andre seglet, hørte jeg det andre livsvesen si: Kom! Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd. (Denne hesten tror jeg representerer Kommunismen)

Da Lammet åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så - og se: En svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden.
Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, og den sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke
skade.
(Denne hesten tror jeg representerer Kapitalismen)

Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg - og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over
fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og
ved villdyrene på jorden.
(Denne hesten tror jeg representerer Islam) Jfr Åp 6,1-8.

Den irakiske byen Mosul pleide å ha en blomstrende kristen befolkning. I dag er kristendommen død i Mosul. I Mosul har ISIS (Den islamske staten i Irak og Syria) gjort et poeng med halshugging av kristne barn som nekter konvertering til islam, og de setter deres hoder på påler for visning i en sentral park i Mosul. Når en hører om slike hendelser, og leser dagens drypp, så lurer en på om vi er kommet til det 5 segl, jfr. dagens drypp?

"Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer." 1 Kor 12,26-27.