"Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!  Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser! " Sal 19,13-15
Salmisten stiller seg selv et spørsmål: Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Nei, hver og en av oss kristne kan skrive under på salmistens ord. Hvem merker feiltrinnene vi selv gjør? Men noen ganger blir en gjort oppmerksom på de, og da er spørsmålet igjen: Er du villig til å innrømme feilene? Men salmisten ber videre i sin bønn til Herren:
"Tilgi meg hver ubevisst synd!" 
Samtidig ber han om at Herren må bevare ham også fra skammelige synder, slik at de ikke hersker over ham. Videre ber salmisten om at hans munns ord og hans hjertes tanke må være til velbehag for Herrens åsyn.
Vi lever i en tid hvor vi stadig kommer opp i nye utfordringer i det daglige livet vårt vedr. forholdet til Jesus. Er det så nøye om en ikke akkurat gjør som Herren sier i sitt ord? Kan en ikke se det hele i et nyere lys, enn det som var forståelsen på den tiden skriftene ble skrevet? Hva sier Ordet ?
"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid...  Heb 13,8.
Så da gjelder skriftene å forstå slik som Herren sier i sitt ord? Ja, Guds ord er et levende ord. Det følger med tidene og Ånden åpner opp våre tanker, slik at vi skjønner hva Ordet sier oss også i dag.
"La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor." Fil 3,15-16.