"Han gikk da om bord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst!" Luk 5,3-4.

Tilhørerflokken til Jesus var stor, ja, så stor denne gangen, at han måtte bruke en av fiskebåtene til disiplene. Båten ble lagt litt ut fra land, akkurat i passe avstand til folket på stranden. På den måten fikk Jesus frihet rundt seg til å legge ut Guds ord for dem som stod på land. Jesus lærte dem om Guds ord og veier.
Folket ventet på hva Jesus ville si til dem, for de gikk aldri tomhendt bort fra ham noen gang.
Da han var ferdig å tale til folket, vender han seg til Peter og sier følgende:

"Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst!"

Dagen har begynt for Jesus og hans disipler. Jesus har nettopp talt til folket og ber så Peter legge ut på dypet med båten, for så å kaste fiskegarna ut til fangst.
Denne "ordren" fra Jesus ble litt for mye for han Peter, for de hadde strevd hele natten i forveien med garnsetting uten å få noen fisk.
Men Peter hadde opplevet før at alt det Jesus bad han om eller sa til ham gikk i oppfyllelse, så derfor sa han til Jesus:

"Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna." vers 5.

De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa:

"Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!" vers 6.

Dagens drypp ble valgt utfra et profetisk budskap som vi fikk en dag i forrige uke. Ordene jeg husker igjen nå lød:

"Legg ut båten fra land, ut på dypet. Jeg har en overraskelse for dere, en dere ikke ventet nå, men dere ventet den senere, men nå kommer den."

De andre ordene husket jeg ikke, men disse var de som jeg gjemte i mitt hjerte.

Derfor er "overraskelsen" til å føle og ta på- hva er det Jesus vil overraske oss med?  Vi har jo ventet på en vekkelse hvor Herrens ånd kommer sterkt over oss, men ventet vi den nå?

"Løft øynene mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én. De som venter på Herren, får ny kraft." Jes 40,26