"Og når drømmen kom to ganger til farao, betyr det at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart." 1 Mos 41,32.

Drømmen farao hadde var denne: Han drømte at han sto ved Nilen. Og se, opp av elven steg det sju kyr, vakre å se til og i godt hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp av elven sju andre kyr, stygge å se til og magre. De ble stående ved siden av de andre kyrne på elvebredden. Og de stygge, magre kyrne åt opp de sju fine og fete. Da våknet farao. Så sovnet han igjen og drømte en gang til. Og se, sju kornaks, frodige og gode, vokste opp på ett strå. Og etter dem skjøt det opp sju aks, tynne og svidd av østavinden. Og de tynne aksene slukte de sju frodige, fulle aksene. Da våknet farao, og skjønte at det var en drøm.
Kunne du tyde denne drømmen uten å få Guds åpenbaring på den? Josef fikk tydningen åpenbart av Gud og den lød slik :
"Faraos drøm er én og den samme. Det Gud er i ferd med å gjøre, har han latt farao få vite. De sju gode kyrne er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er én og samme drøm.  De sju magre, stygge kyrne som steg opp etter dem, er sju år, og de sju tomme aksene som var svidd av østavinden, er sju år med hungersnød som skal komme. Dette er det jeg har sagt til farao: Gud har latt farao se det han er i ferd med å gjøre. Se, det kommer sju år med stor overflod i hele landet Egypt. Men etter dem kommer det sju år med hungersnød, så all denne overfloden skal bli glemt i landet Egypt. Og sulten skal arme ut landet. Ingen skal minnes den overfloden som var i landet på grunn av hungersnøden som følger etter, for den vil bli svært hard." Farao fikk vite Guds planer for farao´s rike, "det kommer sju år med stor overflod i hele landet Egypt,Men etter dem kommer det sju år med hungersnød, så all denne overfloden skal bli glemt i landet Egypt."

Farao visste nå hva som ville komme til å skje i hans rike, men kunne han gjøre noe med det, når Gud hadde besluttet å gjennomføre sine planer? Josef hadde en visdomsånd fra Gud og anbefalte farao å gjøre følgende:
"Nå skulle farao se seg ut en forstandig og vis mann og sette ham over hele landet Egypt. Det skulle farao gjøre. Og så skulle han sette oppsynsmenn over landet og ta inn en femtedel av grøden i landet Egypt i de sju overflodsårene. De skal samle inn all grøden i disse gode årene som kommer, og la dem dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde og ta vare på det der. Kornet skal være til forråd for landet i de sju hungersårene som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult."
Farao syntes om denne tanken, og satte Josef til å være "sjefen" over farao´s rike. Slik klarte Egypt å komme seg gjennom de syv hungersnødsårene. De brukte av  lagerbeholdningen sin.

Norge som er vårt land fikk olje til rådighet fra høsten 1969 og toppen ble vel nådd i 2014, men i 2015 er oljevelstanden synkende som gir arbeidsledighet. I hele 45 år har vi hatt en velstand som har vært med i toppen på verdensbasis. Hva har våre "Josef-er" gjort i disse gode årene? Norsk oljevirksomhet eller den norske oljeerfaringen har i mange internasjonale sammenhenger blitt fremhevet som et av få vellykkede eksempler på at en nasjon har forvaltet en stor petroleumsressurs på en måte som har kommet hele samfunnet til gode. Men har Gud blitt takket for de oljeresursene han åpenbarte for oss i 1969 og senere?
Guds svar på dette vil vise seg i nærmeste framtid; enten med velsignelser eller forbannelser over vårt land.


"For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli. Den rettferdige skal leve ved sin tro." Hab 2,3