"Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles." Apgj 4,32
Dagens drypp omtaler en flokk av mennesker som var kommet til troen. På hvem? De hadde kommet til troen på Jesus Kristus, Messias Guds sønn. De var jøder som ventet på Messias, slik som hele jødefolket var opplært i. Denne flokken hadde møtt Messias, Jesus fra Galilea, Guds sønn. Til ham hadde de gitt sitt hjerte og sin sjel, slik at de var ett i Kristus. Ingen splittelse i troen i den flokken. Judas brev beskriver hva som fører til splittelse i kristenflokken :
"Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden." Judas 1,19 og før i vers 16 står det: "De er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld."

Hvordan er forholdet for undergrunnskirken i Kina i dag? Der kan ikke noen stole på hverandre lenger, men lederen for flokken bestemmer hvor møte skal holdes og tidspunktet for når det skal begynne. Ingen andre enn lederen vet dette utenom Den Hellige Ånd. Men hva skjer når dagen og klokkeslettet er der? Jo, flokken som er ett i hjerte og sjel har funnet veien til møtet. På den måten kan de være trygge på hverandre.
Menneskene som var på jorden etter syndefallet i Edens hage, hadde også noe felles som gjorde dem sterke i viljen, for de hadde ett språk og samme ord. Det skjedde, da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og der bosatte de seg. De ble enige med hverandre om å gjøre teglstein og brenne dem godt, for så å bygge en by og et tårn som kunne nå opp til himmelen. Mottoet deres var : "La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden."
Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa:

"Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale."

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og menneskene holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.  (Jfr. 1 Mos 11,1-9) - Siden den gang har menneskene på jorden hatt flere språk, slik at de ikke kan forstå hverandre uten at de lærer språket av hverandre, eller noen tolker språket. Babelfolket var et folk med et språk og de forstod alle hverandre, de manglet bare et navn, ellers ville de bli spredt over hele jorden. Denne enhetstanken fra Babelfolket stanset Gud, og de ble spredt over hele jorden med hvert sitt tungemål.
Navnet som samler alle mennesker til ett folk igjen i dag, er navnet Jesus. Derfor er Satan ute etter å gjøre Babelfolkets tanke og ide til en virkelighet. Når vi leser i Åpenbaringsboken 17,12-14 så finner en ut hvem som vinner til slutt:

"De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én time sammen med dyret.Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Disse skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge - seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste." Åp 17,12-14