"På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og dere skal flykte til dalen mellom mine fjell. For dalen mellom fjellene skal nå like til Asel. Dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i Judas konge Ussias dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud! På den dagen skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Det skal komme en dag - Herren kjenner den - det skal verken være dag eller natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys. På den dagen skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdelen til havet i øst og den andre halvdelen til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være én og hans navn ett." Sak 14,4-9.

På den dagen skal Herren være en og hans navn ett, ja, på den dagen. Hvilken dag er det da? Datoen for den dagen vet bare Gud i himmelen, han har fastsatt den, men komme skal den. Jesus Kristus, frelseren for all verdens synd, skal komme ned fra himmelen. Hans føtter skal da stå på Oljeberget og med seg har han alle hellige.
Da vil Oljeberget revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør.

Vi husker hva englene sa til disiplene like etter at Jesus dro hjem til himmelen, mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet Jesus for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa:
"Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!"(Agj 1,10-11)

- I dagens drypp oppfylles englenes ord : "skal komme igjen på samme måten som

dere så ham fare opp til himmelen!"
Forskjellen denne gangen blir at returen fra himmelen blir en ny tid for

menneskeheten og det jødiske folk, som Jesus tilhører. Hvordan vil den dagen se ut?

- På den dagen skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket, og det skjedde også før Jesus oppga sin ånd på Golgata kors. For det var omkring den sjette time på dagen (kl 12.00), da det kom et mørke over hele landet helt til den niende time (kl 15.00)Jfr . Solen ble formørket. Og forhenget i templet revnet midt etter. (Jfr Luk 23,44-45)
- Men det skal komme en dag - Herren kjenner den - det skal verken være dag eller
natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys. På den dagen skal levende vann
strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdelen til havet i øst og den andre
halvdelen til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal
Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være én og hans navn ett.

Men vi som nå hører til Jesus Kristus venter først på oppfyllelsen av Paulus`s ord i 1 Tess 4,15-17 :

"For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren."

Jeg tror at vi er med da dagens drypp oppfylles i Jerusalem , da Jesus "føtter skal da stå på Oljeberget og med seg har han alle hellige."

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavs-mann og fullender." Hebr 12,1-2.