"Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks." Åp 13,15-18.

Åpenbaringsboken er en forunderlig bok, den har nå vært tilgjengelig i over 1900. Forfatteren er tilegnet disippelen Johannes etter en åpenbaring fra Jesus Kristus. Daniels bok i det gamle testamentet har flere felles hendelser med Åpenbaringsboken, men Daniel fikk beskjed av engelen om å forsegle boken, jfr.Daniel 12,4:

"Og du, Daniel: Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor." Dette ble skrevet ned av profeten Daniel ca på 500-tallet f.Kr. - Når en bok forsegles er det ingen som kan åpne den, men Daniels bok har jo vært lest i flere tusen år, så det seglet må ha blitt brudt ganske tidlig og endens tid var begynt. Nei, bokens segl tror jeg er av åndelig art, akkurat som Bibelens ord ellers, du kan lese deg grønn gjennom hele Bibelen om igjen og om igjen, du forstår ingen ting, det er forseglet av Gud. Men den dagen du åpner ditt hjerte for Jesus og gir han ditt liv, da åpnes dine åndelige øyner , slik at Ordet blir levende for deg. Du vet bokstaven slår i hjel, men Ånden levendegjør. Men jeg tror at vi lever i endens tid som Bibelen taler om, noe som bekreftes i Åpenbaringsboken kap 22,10:
"Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær."

- Dette skulle bety at "den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall." Boken er ikke forseglet, den er frigitt av Jesus til visdom for den som har forstand på å tyde skriften. Hvor mye av boken er allerede gått i oppfyllelse , for boken er jo snart 2000 år gammel? Mange lærde har prøvet seg på tolkingen av tallet 666, og det som har vært en gjenganger på tallet har vært paven, men keiser Nero var først nevnt, i vår tid Hitler. Men ingen i dag har gjort seg til kjenne som Antikrist, han som skal sette seg i templet i Jerusalem, men vi merker oss at "den røde løper" er allerede lagt ut for å ta imot Antikrist. Hva jeg mener med det? Vår tidsalder har og er preget av datateknologien.  Fjernsynet så dagens lys i vår tid, og åpenbaringsboken sier at "dyrets bilde til og med kunne tale." Opp igjennom hele vår historie har menneskene tilbedt bilder av ulike slag, men de har aldri før kunne tale til oss. Det skjedde først da bilde på fjernsynsskjermen kom. Vil Antikrist ta dette midlet i bruk for å få sin vilje igjennom? Uten tvil et ja. Det sies allerede i dag at teknologien er i de nyere tv-apparatene, slik at det er mulig å avlytte hva vi sier i tv-rommet, samt hva du ser på. Om slike ting er mulig i dag, så vil det være Antikrists sitt våpen å følge med sine motstandere. Pengeseddelen er ennå ikke borte, men blir mer og mer erstattet av kort. Det nyeste som nå nærmer seg dagens "drypp" er chipen som er på størrelse med et riskorn. Denne chipen innholder i dag lagringsmuligheter tilsvarende det du kan lagre i en chip på et VISA-kort eller et nøkkelkort. Chipen implanteres ved hjelp av en sprøyte, oftes mellom høyre peke-og tommelfinger. Tenk så har du alt på ett sted i din høyre hånd, slik som bankkort,og alt om din helse etc. Hundene våre har hatt chipen i flere årtider allerede, nå er menneskene begynt. Gps er jo en synlig ting , som sporer deg opp hvor du enn er i verden, men GPS-en kan du slå av og ødelegge den om du vil det. Verre blir det med denne chipen i hånden. Jeg vet ikke om denne chipen kan tas ut av hånden igjen uten skader på deg selv. Den endelige chipen med Antikristens tall 666 har ingen retur-muligheter, du er "stemplet" for tid og evighet om du har tatt imot den.

"Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare."  Åp 15,4.