"Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fader-mordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære - etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd. "1.Tim
1,8-11.

Denne første setningen er så treffende:"..loven er god dersom en bruker den på lovlig vis." Det er som du hører noe tilsvarende : All mat er god, bare du spiser med
måte. Hva er det Paulus vil fram til med loven som jødene fikk av Gud? Jo, at
loven er ikke for den rettferdige ,men for de lovløse og ulydige, ugudelige og
syndere, vanhellige og urene, fader-mordere og modermordere, drapsmenn,
horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere,og det som strider mot Guds ord. 
Du vet at bryter du noe i de norske lover, så blir du dømt, om du blir oppdaget. Dommen kan lyde på bøter eller fengsel etc.,alt etter alvorlighetsgraden på forseelsen. Slik er det også med Guds dom, bare det at Gud tåler ikke lovbrudd, derfor må lovbrudd gjøres opp med offer til Herren. Denne loven som kalles Moseloven gjaldt bare jødefolket som Gud hadde tatt ut som sitt eiendomsfolk, helt til Jesus ble ofret på Golgata kors, en gang for alltid. Jesus er og blir syndfri og betalte for menneskenes synder i alle slekter. Men offeret du må gjøre er å ofre deg selv til frelseren Jesus, og ved å ta imot ham, så vil ditt skyldbrev være innfridd, for da vil det stå BETALT og undertegnet av JESUS. Navnet ditt vil da stå innskrevet i Livets Bok, og du får være med i Herrens disippelskare for evig.  

I dagens drypp priser Paulus Gud for sitt kall, idet han takker ham som gjorde han sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet Paulus tro, idet han satte han til tjenesten, enda han før var en spotter, forfølger og voldsmann. Men han fikk miskunn, fordi han handlet uvitende i vantro. Herrens nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Paulus visste om et troverdig ord, som er fullt verdt å
motta:

"Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin
langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og
pris i all evighet! Amen." vers 15-17.

Med så oppløftende ord
ønsker jeg dere alle en god helg!