"Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! " Ordsp 3,5

Kan du stole helt på Herren at han vet om dine problemer og utfordringer, selv når du har lagt de fram for ham i bønn?
Eller hva om Herren gir deg et oppdrag som du blir bedt om å utføre for ham, vil du
kunne stole på Herren, at du vil lykkes med oppdraget?
- Om vi ser tilbake i historien vedr. mennesker som satte sin lit til Herren for det oppdraget de fikk av Ham, så ser vi vi at Herren stod ved dem.

1. "Og Gud så jorden, og se, den var fordervet. Alt kjød hadde fordervet sin ferd på
jorden. Da sa Gud til Noah: Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt
jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark av
gofertre. Du skal innrede den med rom, og stryke den innvendig og utvendig med
bek.  Slik skal du bygge den: Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen
bred og tretti alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en
alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med
tre dekk, et nederste, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje. Og
se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen
som det er livsånde i. Alt som er på jorden, skal omkomme. Men jeg vil opprette
min pakt med deg, og du skal gå inn i arken - du og dine sønner og din hustru og
dine svigerdøtre med deg. Og av alt som lever, av alt kjød, skal du ta ett par
av hvert slag med inn i arken for å holde dem i live med deg. De skal være hann
og hunn. Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på
jorden skal par for par komme inn til deg for å holdes i live. Og du skal ta med
deg noe av allslags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for deg
og for dem. Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt
ham." Jfr 1 Mos 6,12-22

Resultatet av oppdraget som Herren ga Noah gikk i oppfyllelse til punkt og prikke, bare fordi Noah gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.

2. "Jeriko holdt portene lukket og låst på grunn av Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Da sa Herren til Josva: Se, jeg har gitt Jeriko med kongen og de
tapre krigerne i din hånd. La nå alle stridsmennene gå omkring byen, rundt om den én gang! Slik skal du gjøre i seks dager. Sju prester skal bære sju jubelhorn foran arken. Men den sjuende dagen skal dere gå sju ganger omkring byen, og prestene skal blåse i hornene. Når de så blåser i jubelhornet med lange toner, og dere hører lyden av hornet, da skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren falle ned der hvor den står, så folket kan stige over den, hver rett fram for seg." Jfr. Josva
6,1-5.

Resultatet av oppdraget som Herren ga Josva gikk i oppfyllelse til punkt og prikke, da Josva stolte på Herrens ord og gikk rundt byen Jeriko en gang for dagen, men den sjuende dagen gikk de sju ganger omkring byen, og prestene  blåste i hornene, slik Herren hadde befalt Josva.

3. "Og det skjedde da han kom nær til Betfage og Betania, til det berget som kalles Oljeberget, da sendte han to av disiplene sine av sted og sa: Gå inn i den landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet, og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit! Og om noen spør dere: Hvorfor løser dere den? - da skal dere svare: Herren har bruk for den. Jfr Luk 19,29-31.

Resultatet ble for de to disiplene som ble sendt av sted ,de fant det slik Jesus hadde sagt dem. Og da de løste folen, sa de som eide den: "Hvorfor løser dere folen? De sa: Herren har bruk for den." De to disiplene trodde på Herrens ord og gikk til landsbyen. Ville vi gjort det samme?

Hver dag gir Herren oss utfordringer som må takles. Er vi villige til å gå på "tanker" som du mener er fra Herren? Tja, hvordan kan jeg vite om det er Herren eller fra

den onde eller fra meg selv? Husker du dryppet fra i går ?

"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg." Joh 10,27