"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg." Joh 10,27

Når vi er et får som tilhører Jesus, da har alle vi som tilhører hans fåreflokk en
mulighet, vi hører og kjenner røsten hans.

Når vi leser i Snorre-sagaen eller i det gamle testamentet, så oppdager vi snart at det var som oftes en konge som styrte i landet. Denne kongen hadde en fast stab av folk rundt seg og de var våpenføre menn, som skulle krige mot kongens fiender. Men justisen var hard, gjorde du ikke som kongen sa, så var det som oftes døden som ventet.
Kongen fikk alltid fiender mot seg, fiender som hadde vært med kongen før, men som kom i unåde og stakk fra ham.

Jesus kom til vår jord fra himmelen, utsendt fra sin Far. Oppdraget hans var å frelse menneskene fra en fiende som hadde herjet på jorden i flere tusen år.
Han var utropt til konge av sin Far i himmelen, men han skulle vinne sine tilhengere uten makt, de skulle komme frivillig til ham for å tjene ham. Han var en hyrde for fåreflokken og fårene hørte hans røst. Fienden visste at Kongenes Konge var ankommet til hans jorderike og samlet derfor sine folk mot ham. Kong Jesus gikk rundt i Israel i ca 3,5 år og underviste folket som fulgte ham. Han helbredet syke og vekket noen ganger opp døde mennesker, slik at folket satte ham høyt. Fienden, hans navn er Satan også kalt Djevelen, han fikk lokket med seg presteskapet og de som normalt skulle tjene Kongenes Konge eller Messias som de ventet på.

Så kom tiden for et oppgjør mellom disse to , en himmelsk konge og en jordisk selvutnevnt hersker. Slaget stod på en høyde som ble kalt for Golgata. Satan hadde allerede gjennom sitt "apparat" fått kong Jesus dømt for Guds bespottelse og folket dømte ham til døden ved å henge ham på et kors. Korset stod på Golgata-høyden sammen med to andre kors, hvor to forbrytere ble hengt opp. Nå så det ut for at Satan fikk beholde sin herskerstilling på jorden over alle menneskene, for nå skulle den himmelske kongen tas bort ved død.

Men straks før en ny dag brøt løs, ropte kong Jesus : Det er fullbrakt!

Satan ble helt fra seg, her trodde han at hans fiende endelig var død, men så roper han fullbrakt!
Hva hadde han fullbrakt, som ikke han visste? Svaret kom tre
dager senere, Jesus den himmelske kongen, hadde gått fra døden og gikk
levende blant sin "får". Kong Jesus hadde tatt dødsrikets nøkler fra Satan og nå var Jesus tildelt kongetitelen av sin Far i himmelen. Han hadde beseiret den onde Satan og har åpnet en dør for alle for å komme til Paradis igjen. Kong Jesus
vinner sine tilhengere, sine får, uten å bruke makt og list. Han sier:

"Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd." Matt 10,38

Kampen som nå føres mot Satan er heller ikke med kanoner og bomber, men som skriften sier :
"Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud." Sak 4,6 (NB)
 
Derfor sier kong Jesus :
"Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er." Åp 22,12