"En glans som solens lys bryter fram, stråler omgir ham, og i dem er hans makt skjult."  Hab 3,4

For noen uker siden besøkte en kristen broder en by på Sørlandet og der kom han i snakk med en mann som var ivrig med å snakke om Herren.
Så fortalte mannen om en episode som nylig hadde hendt ham. Han
skulle inn på sykehuset for å skanne hodet sitt, for noe var ikke helt ok.
-
Dagen kom og mannen ble innkalt til røntgenfotografering eller skanning av
hodet.
Mannen kom inn til avdelingen der de skulle skanne hodet hans. Han ble lagt på en slags båre/seng , som da ville føre ham inn i skannemaskinen.
- Da mannen lå der rett ut på båren, så spør han radiologen om han tør dette. "Du vet det er sterke stråler som er ute og går her," sa mannen.
- Ja, dette hadde radiologen gjort mange ganger og der han selv stod, der var han beskyttet mot disse strålene under fotograferingen av hodet hans.
- Men du vet der er andre stråler også, sa mannen, for jeg er fylt av Den Hellige Ånd og strålene hans som går utfra meg de er sterke de.
Radiologen overså de kommentarene og begynte å kjører båren med mannen på
inn i maskinen, slik han hadde gjort hundrevis av ganger før.
Da han skal begynne å skanne hodet hans, ble plutselig alt svart i maskinen. Noe som gjorde at de måtte dra båren med mannen på ut fra mskinen manuelt, da all strøm var borte.

- Strømstansen medførte en reparasjon på "skanneren" som kostet ca 2 millioner kroner, men sykehuset erklærte mannen helbredet.

Kan Gud tillate at en maskin blir ødelagt pga utstrålingen fra en mann? Ja, da kom det for min hukommelse : Husker du at Jesus tillot de onde ånder å fare inn i
svineflokken og utfor stupet gikk de alle sammen. Eieren av grisene led nok et
tap, men senere ville hele bygda møte Jesus som frelseren.

"Og hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham og helbredet alle." Luk 6,19