"Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye." Salme 32,8
Når Herren får lære oss og vise oss veien som er lagt for hver enkel kristen, da vil vi slippe å bli overrasket av dagens nyheter. Profeten Mika sier i kap 7,5 : "Tro ikke på noen som står deg nær, sett ikke lit til noen venn! Vokt din munns dører for henne som ligger ved din barm."  Konklusjonen på profetens advarsel er - stol ikke på mennesker!
I dag fikk vi en nyhet som satte mange utav fatning! Hva er det som skjer med kristenheten ?
Avisen Dagen slår stort opp at mandag kveld fikk menigheten vite at en av Livets Ords mangeårige pastor skal skilles fra sin kone . Beslutningen medfører at han ikke lenger kan fungere som pastor i menigheten i Uppsala, ifølge hovedpastoren på Livets Ord. 
Når noen leser dette av frelste og ufrelste mennesker så sier de mange nedsettende ord om menigheten og deres lederskap. Da kommer gjerne tidligere overraskelser opp igjen, at grunnleggeren av menigheten forlot sin hyrdestilling for et år siden, da han og kona meldte seg inn i Den katolske kirken. Det hadde visstnok vært en lang indre reise som har pågått over mange år. Litt senere kom flere med i dragsuget fra samme menighet.

En pastor i vårt land anførte i en kommentar på nettet til dette som skjer i Sverige:

"Bibelen sier: Men Ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. (1 Tim 4:1). Den katolske kirke er ikke født av Gud, og deres lære og praksis er så langt fra Guds Ord som øst er fra vest. Når man opplever en indre reise som fører en bort bort fra Guds Ord og det intime samfunnet med Jesus alene, så er ikke Gud med på denne reisen, den er demonisk inspirert."
Tror du at vi lever i de siste tider for denne tidshusholdningen eller "vil det gå seg til", som de sier på folkemunne?

"Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med ydmyk ånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning! Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er!" Gal 6,1-4.