"Jesus sa da til dem: De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat! Men de sa til ham: Vi har ikke her noe annet enn fem brød og to fisker. Da sa han: Bring dem hit til meg. Så bød han folket å sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs - tolv kurver fulle. Men de som hadde spist, var omkring fem tusen menn, utenom kvinner og barn."  Matteus 14,16-21

Jesus samlet alltid mange rundt seg. 

Hvordan greidde han det?  Vi ser i dag også at noen predikanter samler tusener på store stevnemøter eller kampanjer som holdes. De som greier å samle folk er de
predikantene som har en åndens kraft over seg, samt at de ber for syke og flere
blir helbredet.  Jesus hadde en egen myndighet med seg når han talte til folket,
for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. 
Jfr Matt 7,29 .

- Jesus visste også at menneskene måtte ha mat for kjødet, for kroppen, selv om han en gang poengterte hva som stod skrevet at
"mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn."
Matt 4,4.

I dagens drypp var folket samlet rundt Jesus, menn og kvinner og barn.
De hadde vært sammen med Jesus hele dagenog nistepakke hadde de glemt å ta
med seg, for da det led mot kveld, kom disiplene til Jesus og sa: "Stedet er
øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort
i landsbyene og kjøpe seg mat!" (vers 15) Men den konklusjonen var ikke Jesus
enig med i, og da kommer dagen drypp inn med Jesu ord:
"De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat!"


Disiplene konstaterte fakta, de hadde bare 5 brød og to fisker. Det rakk ikke
til mange mennesker, så derfor måtte folket bare dra bort til nærmeste landsbyer
for å kjøpe seg mat. Det er da Jesus viser sin himmelske løsning med å si til
disiplene: "Bring dem hit til meg." Så sa han at folket skulle sette seg ned i
gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba
velsignelsesbønnen. Så tok han og brøt brødene og ga dem til disiplene,som igjen
delte maten ut til folket. De spiste og ble mette og siden samlet de opp stykkene som ble til overs og det ble faktisk tolv fulle kurver .
Den dagen mettet Jesus 5000 menn, pluss alle kvinnene og alle barna som var med dem, så da må tallet ha vært nær 20000 mennesker.
Jesus bekreftet da sitt ord som sier:

"Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" Matt
6,33

Folket søkte Guds rike først og da fikk de også mat for kroppene sine. Hvordan er det med oss i dag? Søker vi først Guds rike, eller søker vi først på dataen eller mobilen for å mate oss med siste nytt? Mobilen er barnas nye underholdningsmaskin, den får de bruke under møtene til de voksne, for da sitter de i ro den stunden.
Ordtaket sier "som man en reder, ligger man! Lærer en barna opp til å samles om Guds ord i hjemmene med oppriktighet og glede, så vil barna kjenne at dette er kjekt.
Men blir det en familiesamling av tvang uten glede, så er samlingen om Guds ord forgjeves for barna, de kjeder seg og vet at snart kan de gå ut å leke seg med andre ting. Derfor må en la Guds ånd få lede foreldre til være oppriktige med sine barn, så vil dette smitte over på barna og de vil følge samme Jesus som de gjør.

"Hjelp med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker må bli frelst." Salme 108,7.