"Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!"  Joh 21,22


Peter hadde nettopp fått et oppdrag av Jesus, du husker Peter fornektet tre ganger at han var en disippel til Jesus, og nå hadde Jesus spurt ham tre ganger om han  elsket ham? Peter fikk tre oppdrag for hvert svar han ga Jesus på hans tre spørsmål.

1. Oppdraget var :  Fø mine lam!

2. Oppdraget var :  Vokt mine får!

3. Oppdraget var :  Fø mine får!


Den katolske kirke har satt Peter som den første paven, selv om Peter var gift. Men Paulus sier at oppdraget til Peter var aposteltjeneste blant de omskårne, dvs jødene, og Paulus skulle gå til hedningene. Jfr. Gal 2,8-9. - Det er viktig at hver og en av oss er på den plassen som Herren har satt oss. Vi kan lese i evangeliene om episoder der disiplene til Jesus trettet seg i mellom, eller hadde egne ønske om å få en plass ved Jesu side i framtiden. Jesus innvilget aldri slike ønsker, men forklarte dem at noe var det bare hans Far i himmelen  som bestemte.
- Det sies at elleve av Jesus sine tolv disipler ble drept, hvor bare disippelen Johannes unngikk å bli drept, selv om han ble utsatt for et bad med kokende vann, så overlevde han. Siden har mange tusen mennesker mistet livet for de var Jesus sine disipler i verden og den dag i dag blir Jesu disipler drept av onde mennesker. - Liker du å være noe stort i arbeidet for evangeliet? Nesten hver dag ligger det et brev fra mennesker som driver misjon for Jesus; de sender på Tv, radio og web. De har også egne misjonsprosjekt, hvor de driver sykehus,barnehjem etc for befolkningen, særlig  i den tredje verden. Spørsmålet til oss mottakere av brevene deres, er om vi vil være med å støtte dem i arbeidet. Du vet at alle kan ikke drive med misjonsprosjekt etc, men alle kan mer eller mindre gi et beløp til deres arbeid. Er du "gavmild" av deg og gir til prosjekter, så er du kommet i inn i et "spindelvevsnett" som ikke lett å komme seg ut av igjen. Du er registert som giver i deres datasystemer og da følger en månedlig oppfølging, hvor du får rapport fra prosjektet og ny giro til sende penger til dem. - Noen ganger kommer tanken til meg : Tenk hvor mye det går ut i porto for alle brevene som sendes ut hver måned, penger som kunne bli brukt i prosjektene. Men da sier de av erfaring, at utgiftene er bare en brøkdel mot de beløp som de mottar fra mottakerne. Altså er dette et godt foretak for dem og deres arbeid i Guds rike. Paulus sier om arbeid i Guds rike i Agj 20,35:
"På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot."

 

Vi avslutter med en salme av Lina Sandell :
"Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig, mens dagene flyr! Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred."
God helg!