" Får da Sønnen frigjort
dere, da blir dere virkelig fri. "  Joh 8, 36 

Kom over et innlegg av en forhenværende muslim , ved navn Ali Sina, som jeg klipper følgende fra: 

"Kjære medmenneske!

I dag er menneskeheten utfordret. Ufattelige grusomheter finner sted daglig.
Det er en ond makt som er i virksomhet som tar sikte på å ødelegge oss. Utsendingene for denne ondskapen har ikke respekt for noe, ikke en gang barns liv.
Hver dag er det bombing, hver dag blir uskyldige mennesker gjort til mål for mord.
Det kan se ut som vi er hjelpeløse. Men det er vi ikke! Den gamle kinesiske vismannen Sun Zi sa, “Kjenn din fiende og du vil ikke bli beseiret”.
Kjenner vi vår fiende? Dersom vi ikke gjør det er vi fortapt.
Terrorisme er ikke en ideologi. Den er et redskap. Men terroristene dreper for
en ideologi. De kaller den ideologien Islam. Den hele verden, både muslimer
og ikke-muslimer, hevder at terroristene har kapret ”fredens religion” og at
Islam ikke anerkjenner vold. Hva er riktig? Er det terroristene som forstår
Islam best, eller er det de som nedvurderer dem? Svaret på dette spørsmålet er
nøkkelen til vår seier, og mislykkes vi i å finne den nøkkelen så vil det resultere i at vi taper og døden vil henge over oss. Nøkkelen finnes i Koranen og i Islams historie. De av oss som kjenner Islam, vet at det er terroristenes forståelse av Islam som er korrekt. De gjør ikke noe som deres profet ikke gjorde og som han ikke oppfordret sine etterfølgere å gjøre. Mord, voldtekt, brutale overfall, attentat, snikmord, halshugging, massakrer og likskjending ”for å glede de troendes hjerte” – alt dette ble praktisert av Muhammed, han lærte andre det og det er blitt praksisert av muslimer gjennom hele deres historie. Dersom sannhet noen gang har betydd noe,så betyr det nå mer enn noen gang før! Nå er tiden da vi må kalle en spade for en spade. Nå er tiden da vi må finne roten til problemet og få bukt med det. Roten til islamsk terrorisme er Islam. Beviset på det er Koranen. Vi er en gruppe av forhenværende muslimer som har sett ondskapens ansikt og har stått opp for å advare verden. Uten hensyn til hvor smertefull sannheten kan være så er det bare sannheten som kan frigjøre oss"..

Paulus var en motstander av evangeliet, han trodde ikke på at Jesus var Messias, men la Moseloven til grunn for sin tro. Derfor hatet han Jesu-vennene og fikk lov
av landets presteskap til å arrestere alle som trodde på Jesus som Messias. Han fikk fullmakt av dem til å dra helt til Damaskus i Syria for å finne noen Messiastroende.
Han var nidkjær for loven og nå skulle han fengsle flere "avvikere" innen deres tro, jødedommen, men så traff han på troens opphavsmann og fullender av Guds skaperverk, nemlig mesteren selv, Jesus Kristus, like utenfor Damaskus. Han ble stoppet på veien med sine medsvorne kamerater av et lys og en røst og de falt alle til jorden, og Paulus hørte en røst si til ham på hebraisk:

"Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor viste jeg meg for deg: for å
utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til,for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg." Agj 26,14b-18.

Freden og fredsriket er det bare Jesus Kristus som kan gi oss mennesker, om vi innser det så gjør som oss alle som er født på ny : Ta imot frelsen som Jesus har tilveie brakt oss ved sin død på Golgata kors og hans oppstandelse fra døden. Han lever i dag , ja, til evig tid.

 "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12