"Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet! Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd folket og gjorde som de sa. Men tilgi meg nå min synd, og bli med meg tilbake, så jeg kan tilbe Herren! Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke gå tilbake sammen med deg!
For du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel. Dermed vendte Samuel seg og ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av ytterkappen hans, så den ble revet av. Da sa Samuel til ham: Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg og gitt det til en annen, som er bedre enn du." 1 Sam 15,24-28

Kong Saul hadde ikke hørt etter hva profeten Samuel hadde sagt til ham, samt at Herrens bud var overtrådt. Hvorfor gjorde ikke kong Saul slik som han fikk beskjed om? Grunnen var ganske enkelt menneskefrykt, han var redd folket og gjorde heller det som de sa til ham. I dagens drypp står han overfor profeten igjen og begynner med å bekjenne sin synd og ber profeten om å tilgi hans synd, slik at han kunne bli
med ham tilbake, så han kunne tilbe Herren slik han skulle ha gjort. Men profeten Samuel sa :

"Jeg vil ikke gå tilbake sammen med deg! For du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel."

Dermed vendte Samuel seg og ville gå, men da tok kong Saul tak i kanten av ytterkappen hans, slik at den ble revet av. Da mistet Saul sitt kongedømme.

Hvorfor fikk ikke kong Saul tilgivelse for sin synd av Samuel? Grunnen var at Saul hadde forkastet Herrens ord, og derfor hadde Herren forkastet ham.Jeg tenker så på hva Jesus sier når en synder, vi leser fra Matteus 18,15-22: 

"Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to
andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger? Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!" 

Jesus sier faktisk at der er ingen begrensninger i antall ganger for syndstilgivelse- vi har bare med å tilgi den som ber om tilgivelse for synd han har gjort oss. Men hva med dem som har ordet "tilgi meg om jeg har gjort deg urett" som et daglig uttrykk i sin tilværelse. Det er kun med munnen han ber om tilgivelse, ikke med hjertet.
Hvordan vet du det? Jo, når alt fortsetter som før etter "tilgivelse" er gitt, da kan da ikke vedkommende ha innrømmet sin synd? En må kunne se en forandring i
oppførselen. Paulus sier jo til dem som før stjal, at det må de slutte med det,nå etter de har fått frelsen av Jesus. Jfr.Efeserne 4,28:

"Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det!"

Konklusjonen på det hele må bli at en tilgivelse for en synd må føre til forandring, slik at ikke synden gjentar seg. Men om vi faller i synd flere ganger, så har vi en Gud som sier :

"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." 1 Joh 1,9.