"For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud. 6Han satte det til et vitnesbyrd i Josef da han dro ut gjennom landet Egypt. - Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente: Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.I nøden ropte du, og jeg fridde deg ut. Jeg svarte deg, skjult i tordenskyen, jeg prøvde deg ved Meriba-vannene. Sela. - Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg! - Israel, å, om du ville høre på meg! Det skal ikke være noen fremmed gud hos deg, og du skal ikke tilbe utlendingenes gud.  - Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp fra landet Egypt. Lukk din munn vidt opp, og jeg vil fylle den! - Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hardhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. - Å, om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier! - Snart skulle jeg da kue deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. De som hater Herren, skulle smigre for ham, og deres onde tid skulle vare for evig. - Men deg ville jeg fø med den beste hveten, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen."  Salme 81,5-15

Dagens drypp omtaler Herrens tanker for sitt folk Israel. Han prøver å få folket lydhørt for Herren, men de vil ikke høre på hans røst eller lyde Herren for å gå på Herrens veier og ikke tilbe utlendingenes gud. I dag er vi innpodet på dette treet som Israel var og er tiltenkt. Jesus, Guds sønn, gjorde vår innpoting på treet mulig, kun av nåde. På "folkemunne" kalles vi for søndagsfolket og jødene for lørdagsfolket, dette fordi vi kristne har søndag som hviledagen, for da stod Jesus opp fra graven. Jødene holder på sin sabbat, som er lørdagen, den syvende dagen i uken på deres kalender. Vi i vår vestlige verden har også fått søndagen til den syvende dagen i uken på vår kalender, de ble ordnet på den 1. januar 1973. Men i Amerika, Afrika og muslimske land er lørdag fortsatt den syvende dagen i kalenderen. På hebraisk, arabisk, gresk og portugisisk er navnet for mandag “den andre dag”.  Alt dette vitner om at lørdag opprinnelig ble regnet som sabbat og den syvende dag. Det var keiser Konstantin I den store som innførte søndag som offentlig helligdag i Romerriket i 321 e.Kr. Europeise språk vitner fortsatt om at sabbat var lørdag; lørdag på italiensk og spansk heter “sabato”.
Jødene er Guds utvalgte folk, selv om de er ulydige mot Herren, så har Gud ikke gått bort fra sine løfter til Abraham . Jesus sa selv til den samaritanske kvinnen:
"Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet."
Er vi slike tilbedere vi som regner oss som troende kristne ? Måtte vi arbeide på vår frelse med frykt og beven som Paulus sier i Filipperne 2,12:
"Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere."

God helg!