"Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren." 1 Joh 3,2

Godt nytt år for Herrens arme, som har lært seg å stride!
Tenk vi er begynt på 2015 og hva er det som preger media? Ulykker,krig,flomkatastrofer,finanskriser, osv.
Det kommer ikke til å være mange mennesker som er klar til å møte Jesus, når han kommer i skyen for å hente sin brud. Det er mer opptatt av det verdslige livet sitt, enn å vente på opprykkelsen i skyen for å møte Jesus.
Økonomien er noe som vi alle kommer borti hver dag, også i 2015. Europa har problemer med denne økonomien, og det sies at økonomien har et intervall på sju år. Dvs at hvert 7 år innebærer en krise på det økonomiske planet. Siste vi hadde en økonomisk krise var i 2008, og da ligger vi dårlig an i 2015 om prognosene oppfylles.
Men er ikke vi kristne "frelst" fra alle slike tider, har vi noe å frykte? Herren har jo sagt i sitt ord at vi skal ikke tenke som verden om hva vi skal kle oss med, spise etc :
"Og søk ikke etter hva dere skal ete og hva dere skal drikke, og la ikke tankene deres fare hit og dit. For alt dette søker hedningene i verden etter. Men deres Far vet at dere trenger alt dette. Men søk hans rike, så skal dere få dette i tillegg!" Luk 12,29-31.

Men når du søker Herren hver dag, så vil du også få hans ledelse for dagens gjøremål. Da gjør du ikke som strutsen, som stikker hodet ned i sanden og tror ingen ser ham.  Nei, du søker å finne Herrens vilje med livet ditt og utfra Guds ord og Åndens ledelse komme fram til rett avgjørelse i alle ting.
God helg!