"Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:  Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det." Sak 12,1-3.

"For kristne som trur på Bibelen er Sak. 12,3 ein aktuell skriftstad i denne samanhengen. Det moderne Israel er eit under frå Gud, og har vorte berga gjennom ei rekkje forsøk frå ei stor overmakt sine forsøk på utsletting. Landet er heilt i ein særstilling i området, med demokrati, ytringsfridom, menneskerettar, fleirkultur, vitskap og høgteknologi. Og med eit militært forsvar som har ein etisk standard på høgde med kva land som helst, trass i tilhøva rundt." Ja, slik skriver en i et innlegg i en avis, en kommentar skriver:

"Gode råd til oss alle dette. Norge er verdens mester i å gå å fortelle hvordan et problem skal løses. Vi hørte AP sine utenriksministre og nåværende utenriksminister (H) fortelle hva som må til. Bla bla bla. Fred må komme fra hjertet. Gud vet morgen dagen og hva den bringer."

Ordtaket sier: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves!
- Israel venter på fred, men hva venter deres omgivelser på? Jo, at Israel skal gjøre som "mammaen deres sier": Gi fra dere alt som naboene deres forlanger, og still   ikke motspørsmål.
- Jerusalem er en by som hele verden er interessert i. Jødene vet at dette er deres by, som de kaller Sion. Salme 69,36-37 uttrykker det slik:
"For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de skal bo der og eie Sion. Hans tjeneres ætt skal arve det, og de som elsker hans navn, skal bo der." Salmene 69,36.

Araberne ser på byen Jerusalem ,som en av de hellige stedene deres, mens den kristne verden ser på byen som sin hellige by, hvor Jesus ble korsfestet og stod opp igjen etter døden.
Dessverre så blir det ingen varig fred i Israel og Jerusalem før Fredsfyrsten Messias kommer tilbake til jorden, så derfor sier dagens drypp :

"Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det."

Jesaja 2,2-4 sier : " Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig."

Salmisten sier : "Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!" Sal 135,21.