"Deres ætt skal bli kjent blant folkene, og deres etterkommere blant folkeslagene. Alle som ser dem, skal kjenne at de er en ætt som Herren har velsignet. " Jes 61,9.
Vet du om hvem Herren vår Gud sier dette om? Jødene, og atter jødene! Er det rart at verden raser imot Israel, det landet hvor dette folket har sitt fedreland. Det som forundrer en er hvordan verden snur ryggen til dette lille landet, et land og et folk som er til en slik velsigne for menneskeheten. Israel er i teten med å hjelpe under katastrofer verden rundt, fiendene takker alltid nei, men de som åpent tar imot hjelpen mottar en velsignelse. Vi vet at Israel deler sin velsignelse med å gi oss  kunnskap innen teknologi, landbruk, drypp vanning, medisin, energi, avsalting av sjøvann, resirkulering av avfall osv.
- Jeg drømte nylig en natt at jeg så flere mennesker som frydet seg ved sjøen og mange kjørte vannscootere. Det så ut som jeg var i Israel, og plutselig kom en mann bort til meg og sa : "En gang jøde, alltid jøde!" Så var han borte. Hva betyr dette tenkte jeg i drømmen? Så kom tanken : En gang en kristen, alltid en kristen! Nei, dette stemte ikke, for jeg visste om flere mennesker som var kristne, men som gikk bort fra troen senere. Men "en gang jøde, alltid jøde!" det står fast. Vi hedningkristne er podet inn på treet, jødene hører naturlig til treet, derfor den som tror en står, se til at en ikke faller!
-Israel er i dag omringet av sine "halvbrødre" som ikke vil gi dem fred, men mer eller mindre plager dem. Hamas-charteret § 11 sier "Palestina er hellig (waqf) for alle muslimer for all tid, og det kan ikke leveres tilbake av noen. § 13 sier : Ingen forhandlingsløsning er mulig, Jihad (hellig krig) er det eneste svaret.
Sier verden noe om Israel som kan gi dem fred? Du vet den som tier, samtykker!
 Men Bibelen sier noe :

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det." Sarkaja 12,2-3

Fred være med Jerusalem! God helg!