"Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd. Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn." Agj 9,17-20.


Vi starter på en ny uke igjen, den forrige er bak oss og vi vet ikke hva dagen bringer oss før natten kommer. Men en ting er sikkert, Jesus er  i går, i dag, ja til evig tid den samme. Vi er trygge i hans hånd med våre liv. Dagens drypp handler om mannen Saulus som var med i den " faste kirkeringen i Jerusalem" , hvor de hadde vedtatt at de som trodde at Jesus var Messias, skulle misse "medlemskapet" og fikk ingen adgang til deres møter. Denne Saulus, som senere ble kalt Paulus, var en ekstra ivrig mann for å få has på de "Jesustroende" jødene. Han fikk fullmakt av yppersteprestene til å gå til Damaskus i Syria for føre dem "Messiastroende" til Jerusalem som fanger. Men plutselig så skjedde det noe på veien til Damaskus ,som Saulus ikke hadde regnet med, han møtte lederen for Messiasflokken, nemlig Messias selv. Den første overraskelsen  han nå møtte var at det strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?"  Paulus sa da: "Hvem er du, Herre?"  Røsten fra oven sa: "Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre! " Saulus reiste seg så opp fra jorden med lukkede øyne, men da han åpnet øynene sine, da så han ikke noen ting. De som var med ham i samme følge måtte da leide ham ved hånden og førte ham så inn i Damaskus. I tre dager kunne han ikke se, og han verken åt eller drakk. Men Herren hadde i Damaskus en disippel ved navn Ananias, og  Herren sa til ham et syn: "Ananias!" Han svarte: "Her er jeg, Herre! " Herren sa da til ham: "Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette, og spør i Judas’ hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber! Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen." Dagens drypp forteller så hva som skjedde videre den dagen for Paulus. og like etter sin omvendelse forkynte Paulus i synagogene at Jesus  er Guds Sønn . Alle som hørte det, ble ute av seg selv av undring og sa:

"Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til yppersteprestene?" 

- Men Paulus fikk stadig større kraft og han brakte jødene som bodde i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. Men nå fikk Paulus oppleve å få sine tidligere trosfeller imot seg, for jødene la planer om å drepe ham.  Dette fikk Paulus til å dra ut av byen og  han kom så omsider til Jerusalem, der han prøvde å slutte seg til disiplene. Men alle var redde ham, for de trodde ikke at han var en disippel. De hadde ikke tillit til ham, de trodde ikke at han var blitt født på nytt. Men da kom  Barnabas han til hjelp og tok seg av ham ved å føre ham til apostlene. Der fortalte han dem hvordan Paulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han hadde talt i Damaskus i Jesu navn. Etter denne orienteringen av Barnabas , så kunne han gå inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn.
Paulus skiftet mening om mannen Jesus . Før trodde han at mannen Jesus var en forfører, som sa han var Messias Guds sønn, noe som han med sine likesinnede ikke trodde på. Derfor forfulgte de dem som  trodde på ham, de var ikke livets rett her på jorden. Men så  møtte han Jesus etter at han var drept og det viste seg at han var levende igjen, da kapitulerte Paulus. Han hadde tatt feil, mannen var og er Messias. Jesus kunne nå bruke hans liv til en fulltidstjeneste i Guds rike her på jorden. Dette medførte lidelser og prøvelser for Paulus i sitt daglige virke, men ingen fikk rikke Paulus bort fra troen på Jesus, som Messias.
Hvordan er det med deg som leser dette dryppet, er du en tilskuer som bare betrakter dette med Jesus som Guds sønn og verdens frelser, uten å ta et standpunkt for din egen del. Kun de som er født på nytt kommer til Himmelen, hvor Jesus og hans Far og englene er, sammen med alle dem som i Ånden er kommet hjem til Ham. Er du ikke en levende kristen, eller er du bare en tilskuer som ser på de kristne? Kom med på laget, slik som Paulus gjorde. Hans vitnesbyrd ble til slutt, etter å bli født på nytt og døpt i vann og ånd:


"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme." 2 Tim 4,7-8.