"Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast." Apgj 2,21-24.

- Jesus var reist hjem til sin Far i himmelen og disiplene sammen med Jesu venner hadde samlet seg i Jerusalem på den "Øvre Sal" hvor de pleide å samles.
Dette var pinsedagen og 120 mennesker var samlet i tilbedelse til Gud. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.

- Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa:
"Er ikke alle disse som taler, galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!"
Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: "Hva kan vel dette være?" Men andre sa spottende: "De er fulle av søt vin!"
Men da de hørte Peter tale , jfr "dagens drypp" dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?"
Peter sa til dem: "Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til

syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg."

Peter talte til sitt eget folk, jødene, om veien til frelse. Flere tusen tok imot
innbydelsen for å bli frelst den dagen. Peter sa noe mer til dem også, han ga
dem håp om å få se Messias igjen en dag. Han sa : "Fatt da
et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme
tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som
forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da
alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn
fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt: Herren deres Gud skal reise opp for
dere en profet likesom meg av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier
dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profeten, han skal
utryddes av folket."

Troen på Jesus som Messias vokser for hver dag i Israel, folket lengter etter fred, men den kommer ikke før de roper :
Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Da skal de se ham som de har
gjennomboret, Messias, Guds sønn, deres frelser og forløser. Da er nådetiden for
frelse i Jesu navn ute for hedningene, mens jødene skal bli født på nytt og Messias, Jesus, skal bli hyllet som Kongenes Konge for tid og evighet. Jesus sa selv at frelsen kommer ifra jødene, og da er det bare Guds nåde for oss hedninger som gjør at vi kan kalles Guds barn og det er vi, sier skriften.

"Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham." 1 Joh 3,1.

Jeg ønsker og si til dem som ikke har tatt imot Jesus i sitt hjerte, de samme ord som Peter sa til sitt folk i Jerusalem:

"Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave."