"Deretter så jeg - og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. " Åp 4,1

Johannes som var en av de tolv disiplene til Jesus var  på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Med ett hørte han bak seg en veldig røst, likesom av en basun,som sa:
-
"Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea." 

Disse sju menighetene lå i Lille-Asia og var aktive kristne menigheter, noe som ikke er tilfelle i dag. I et syn fikk han se Jesus Kristus gå midt mellom sju lysestaker av gull. Og i Jesu høyre hånd så han sju stjerner. Det apostelen så , ble han så bedt å
skrive ned i en bok og sende til sju navngitte menigheter på fastlandet i Lille-Asia.
Da Johannes fikk se ham, falt han ned for hans føtter som død.
Men Jesus la sin høyre hånd på ham og sa:

"Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket."

I alle sendebrevene kommer en befaling om å høre etter Åndens stemme og et løfte til den som seirer. Befalingen kommer i de tre første sendebrevene før løftet, men i de fire siste kommer løftet før befalingen. De fire siste sendebrevene omtaler også at Jesus kommer igjen. (Åp. 2,25. 3,3.11.21). Oppbyggingen av sendebrevene vitner om ulike perioder i menighetens historie. Noe som har blitt klarere etter historiens løp.Oppsummert kan en si at sendebrevene avslører at tre

menighetstyper fikk prege menighetens første tid, mens fire menighetstyper får prege menighetens siste tid. Slik Paulus fikk åpenbart hemmeligheten om
menigheten, slik fikk Johannes åpenbart på Patmos hemmeligheten om menighetens tid på jorden.

I vers 19 i Åp kap 1 sier Jesus til Johannes : "Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette,"

Utfra dette verset har jeg mange ganger fundert over kap 12,vers 1-6 :

"Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under
hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. 2Hun var med barn og
skrek i barnsnød og fødselsveer. Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se:
En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i ett tusen to hundre og seksti dager." Åp 12,1-6

I mine tanker må kvinnen være Israel(jødene), hvor Jesus ble født og som siden "skal styre alle hedningefolkene med jernstav". Hennes barn, må være "Jesu
brud, menigheten" som ble rykket bort til Gud og hans trone. Kvinnen, jødene,
flyktet ut i ørkenen i 3,5 år. Men hva med kap 1,19 som sier :

"Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette,"?

Jesus var jo født og opptatt til himmelen da Johannes var på Patmos. Johannes så Jesus da, han var der , men Johannes fikk se det som skulle komme senere også, og kap 12 er jo det som skulle komme? Eller beskriver Åp kap 1 - 11 og kap 12 - 22 det samme? Det er det bare Ånden som kan åpenbare svaret  for oss, men spennende er det.

God helg!