"Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren." Esek 37,14

 

Israel er i skuddlinjen hver dag hele året, de blir beskudd av raketter fra sin nabo, men verden sier ingen ting om dem før Israel går til aksjoner. Da kommer uttalelser fra hele verden mot Israel, de har ingen annen løsning på konflikten enn at Israel må gi fra seg "okkuperte områder" til palestinerne. Araberverdens mål er å kaste jødene på havet, da er vet vanskelig å forhandle seg til en fred med en slik innstilling.
Vi i vårt lille land har store ressurser å ta av, og derfor gir vi årlig bort millioner til det "palestinske folket". Men hva går pengene til? Det skal brukes til undervisning etc for folket, men hvem kan legge fram et regnskap der alle utbetalingsbilagene kan påvise bruken av mottatt bidrag?

 

Under et møte på en israelkveld for en stund siden talte en israeler og da fikk en ung jente i salen se følgende "syn" :
"Jeg så korset stå på en høyde. Først kom jøder og palestinere fra hver sin side. De la fra seg våpna og holdt hverandre i hendene og gikk og knelte i en ring rundt korset. Palestinerne la fra seg håndvåpna og jødene la fra seg Thora-en, lover og regler og erkjente at Jesus var deres Messias. Deretter kom mange mørkhudede og la fra seg våpen og stilte seg i en ring rundt korset og knelte ned rundt palestinere og jødene. Så kom folkeslag fra hele verden, et etter et og knelte ned ved korset, og til slutt var det mange ringer rundt korset. Aller sist kom de kristne og omsluttet alle folkeslag." - En dag skal alle folkeslag erkjenne at Jesus er Messias.

 

En kristen broder ble nylig vekket av røst som sa følgende: "Si til dem (først og fremst rettet til bedrifter): Velsign Israel! Velsign Israel! Opprett handel med dem, så skal dere bli velsignet."

 

"Se ned fra din hellige bolig, fra himmelen! Og velsign ditt folk Israel og det landet du har gitt oss, slik som du med ed har lovt våre fedre, et land som flyter med melk og honning!" 5.Mos 26,15