"Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så begår hun ekteskapsbrudd." Mark 10,12

Bibelen sier at skilsmisse er imot Guds vilje. Jesus sier i Matt 19:4-6:
«Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.»

 Det nye testamente har to konkrete unntak hvor skilsmisse ikke er synd. Det ene unntaket finner vi i Matt 5:32: "Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet."

Det andre unntaket omtales i 1Kor 7:12-16. Her gjelder det en vantro ektefelle som krever skilsmisse dersom den andre ikke vil oppgi kristentroen. Andre unntak er ikke nevnt i NT.
Jeg husker en kvinne fra 1980 årene, hun hette Sandy Brown, hun skrev en bok som på norsk hette: "Finnes det ingen der ute som kan hjelpe meg? Boken handler om hennes liv i USA , hun ble gift, skilt og gift etc, men en dag fikk hun Jesus inn i sitt liv og da ble det lysere å leve. Det gamle livet ble litt etter litt forandret til en kristen livsstil for henne, og senere ble hun evangelist med et stort virkefelt . Hun fikk tre barn, men ekteskapene ble flere, og da hun ble en kristen innså hun at hun kunne ikke gifte seg igjen. Menigheten sa at hun måtte gå tilbake til sin mann, og det gjorde hun, men han var voldelig og hun innså at dette livet kunne ikke vare lenge. Mannen ringte så en dag og sa at han skulle gifte seg med en annen, han hadde aldri vært glad i Sandy.
Da bestemte Sandy seg for å ta Jesaja 54 på alvor, og som sier i vers 5 : "For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn." Hun kjøpte seg en ring med et kors på, og satte den på venstre ringfinger og erklærte seg som gift med Herren. Men det var ikke helt etter Guds plan og en dag da hun gikk i en jernvareforretning, sier Gud til henne: "Slå opp i Bibelen!" For Bibelen hadde hun bestandig med seg under armen, og hun bladde opp i Bibelen og øynene falt på 1.Kor.7,15 :

" Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det." Ordet hoppet framfor henne - "En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred."

"Hva mener du med fred?" Hun måtte forstå hva Gud mente, så hun fortsatte å lese videre og gjorde store øyne da hun leste vers 27-28 : " Er du bundet til en kvinne, så søk ikke å bli fri. Er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne. Men om du likevel gifter deg, så synder du ikke...." Dette var nesten for godt til å være sant. "Gud, betyr dette at jeg kan gifte meg igjen?" spurte Sandy. Vennlig og mildt svarte Guds stemme på hennes spørsmål.
"Sandy", sa Han," dine barn trenger en far og du trenger en mann."
Sandy fikk en fantastisk fred over seg, den umiskjennelige freden av Jesus selv, når Den Hellige Ånd feide vekk støvet og spindelvevet av det hun hadde misforstått. Hun var ikke i fangenskap lenger.
"Ok, Gud", bad hun, " jeg skal gifte meg igjen, men du må ordne det igjen!" - Slik ble det, Gud fant mannen til henne.

"Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly! La meg se din skikkelse, la meg høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse er fager." Høysangen 2,14