"Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det! For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli " Hab 2,2-3.


Emanuel Minos døde natt til lørdag 15.11. etter å ha kjempet med sykdom over tid. Da jeg hørte at Minos var død, kom jeg til å tenke på damen fra Valdres som ga Minos et budskap i 1968,som han siden gjorde offentlig i sine taler rundt om i vårt land og i en av hans siste i bokutgivelser. Minos talte ofte om det profetiske ordet i Bibelen, og om den nåværende verdens tilstand. Han var opptatt av varslene av det Bibelen kaller endetid. Han hadde stor omsorg for kommende generasjoner og overlevering til neste generasjon av dette budskapet.
En 90 årige kvinne fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne, sa bl.a.dette til Minos i 1968:

- "Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.
Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.(Dette var i 1968, og Minos protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags).
Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.
Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. "(Minos protesterte på det med innvandring.Han forstod det ikke da.)

Vi har jo stor pågang av flyktninger fra fattige land, og styresmaktene er ikke særlig åpne for flere, og mange kristne flyktninger er hentet om natten for så å sette dem på et fly til hjemlandet eller annet land. Behandler vi flyktningene slik vi gjorde med jødene før krigen? Da sa Valdres kvinnen til Minos : "Da er målet for våre synder nådd." Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og hun sa: "Jeg får ikke se det, men du får se det." 
Minos og Valdres damen er nå døde, hun fikk ikke oppleve oppfyllelsen av profetien, men Emanuel Minos gjorde det. Valdres damen tilføyet etter at hun hadde sagt til Minos, at han skulle få se oppfyllelsen av det hun fortalte ham:

- "Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe."

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til." Luk 21,28