"En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det." Luk 13:23-24. 

Vil alle bli frelst til slutt i sitt liv? Universalisme er troen på at alle vil bli frelst, men er denne frelse bibelsk? Men hvorfor er det så mange som tror at  dette er sant?
Universell frelse tror at alle mennesker til slutt ender opp i himmelen. Tanken på et liv i evig pine i helvete gjør nok at enkelte velger å forkaste Skriftens lære om dette spørsmålet. For mange legger vekt på en kjærlig og medfølende Gud og de tror at rettferdigheten av Gud fører dem til å tro at Gud vil ha nåde på hver eneste levende sjel. Men hva sier Skriften? Jo, at alle dem som tok imot Jesus som frelseren fra synden, de vil bli med i Guds rike, da slipper menneskene å tilbringe evigheten i helvete.
Matteus 25,46 sier: "Og disse(de ufrelste) skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." Ifølge dette verset er straffen for de ufrelste like evig som livet til de rettferdige. Men noen mener at de som kommer til helvete vil til slutt opphøre å eksistere.  Matteus 25,41 og Markus 9,44 beskriver helvete som en "evig ild" og "ilden ikke slokner." Hvordan kan man unngår denne ilden som aldri slokner? I dag er det mange som tror at alle veier, alle religioner og livssyn fører til himmelen. Ja, de anser at Gud er så full av kjærlighet og barmhjertighet, at han vil bringe alle mennesker inn i himmelen. Det er sant at Gud er full av kjærlighet og barmhjertighet, det var derfor Gud sendte sin Sønn, Jesus Kristus, til jorden, for å dø på korset for oss. Bibelen sier at Jesus Kristus er den eneste døren som fører til en evighet i himmelen. Peter sier i Apg 4,12: "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.”
Paulus bekrefter det i 1 Tim 2,5: ”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,"  I Joh 14,6, sier Jesus: "Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." Johannes 3:16,som vi kaller for den "lille Bibelen" sier : "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Skulle du nå være sikker på at universalisme og universell frelse er en ubibelsk tro? Mange mennesker beskylder kristne for å være intolerante og "eksklusive", men da er det viktig å huske at disse ordene som er sitert i dagens drypp ,kommer fra Ordet, Jesus Kristus, selv. Kristne kunne aldri utviklet disse ideene på egen hånd, dette er rett og slett Herrens tilbud til å komme til Ham i himmelen. De fleste menneskene velger å avvise Guds tilbud om frelse fra synden, fordi de ikke ønsker å innrømme at de trenger å bli reddet av Jesus.
Josva sier i kap 24,15 til sitt folk :

"Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."


Ha ei god helg!