"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."  Joh 1,12

Ja, Johannes poengterer uten unntak, "alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." 
Stemmer dette med virkeligheten i dag, jeg fikk en innskytelse i mitt hode, prøv
det! Som tenkt så gjort! Jeg søkte etter vitnesbyrd på nettet om resultatet fra
mennesker som hadde tatt imot Jesus.
Og her er noen få utdrag av mine treff, som bekrefter Johannes sine ord, det er sant, Jesus ga dem rett til å bli Guds barn:

"- Men hvordan ble du en kristen? - Min bestemor var en troende, og
foreldrene mine gikk noen ganger til gudstjeneste, og jeg hadde hørt om Jesus
fra jeg var barn. Men det var først da jeg tok imot Jesus i rehabiliteringssenteret at livet mitt ble radikalt forandret. Etter åtte måneder der var jeg en virkelig troende og kunne tjene Gud, helt fri fra rusmidler og ingen trang til det gamle livet. Vi kan jo alle vite om Kristus, høre om ham, ha kunnskap, men uten å kjenne ham, og uten at han overtar livet ditt. Men det var først da jeg slapp ham til - Jesus lever jo i dag - da først ble livet mitt totalt forandret. Jarl mener hans liv og helbredelse på alle områder er det beste beviset for at Jesus Kristus lever, ikke som en teori, eller kunnskap, men som levende realitet, Guds sønn som handler med mennesker - hvis de tillater det."  Jarl

"- Dette med Jesus fungerer. Jeg vet hvem Han er. Han kan
ordne opp i alt,"  Kristian

"– Om nettene snakker Gud til meg og gir meg
viktige budskap - samt opplysning om hvor jeg i Bibelen skal finne mer om dette.
Når jeg våker neste morgen og slår opp i Bibelen på det sted som Gud har sagt -
så stemmer det. Det Gud har sagt til meg om nettene - finner jeg svart på hvitt
i Bibelen neste morgen. Dette er veldig sterkt for meg. For meg blir dette en
bekreftelse på at Jesus er med meg,..." Doris

"- Elsker du meg Jesus Kristus, ropte jeg. Plutselig kunne jeg føle Ham. Den kvelden tilga Jesus mine synder, og tok meg med på en vakker reise. Guds herlighet flommet inn i mitt hjerte.  Jeg byttet ut mine våpen med Bibelen, fortalte Nicky. Jesus er virkelig. Han bryr seg om deg. Kunne Han forandre livet til Nicky Cruz, kan Han også forandre deg." Nicky

"– Jesus reddet meg fra amfetamin og narkotika . Jeg gikk på amfetamin og heroin og lå ute på forskjellige steder i xxxxxxxx.
Jeg innså at min fremtid var narkotika og at mitt innerste mål var å dø. Men Jesus snudde opp ned på mitt liv." Kim

"Hvem er Kristus: Det er et sant utsagn at Jesus er den samme  i går, i dag og i morgen. Under alle omstendigheter er han bare god hele tiden og hans nåde og kjærlige godhet er fornyet hver eneste dag. Han er virkelig vår Far som bryr seg om hver eneste detalj i vårt liv og som søker det beste for oss. Han er også den mest trofaste venn som aldri svikter oss selv om vi svikter ham.""(Sagt av en tidl. muslim)

"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!" Fil 4,4.