"Og han sa: Hør etter, hele Juda og dere Jerusalems innbyggere og du kong Josjafat! Så sier Herren til dere:
Frykt ikke! Denne store hæren skal dere ikke være redde for. For denne krigen er ikke deres, men Guds." 2 Krøn  20,15

Da israelske hærstyrker skulle rykke inn i Gaza ble de blant annet møtt av en engel som viste seg mot de i ca 45 min. Med løftede hender og ansiktet mot soldatene. Det ble en mektig og Guddommelig understrekning om at Gud sto med de. Et bilde ble vist av engelen i luften av media.

Jeg kom til å tenke på hva salme 2 sier:

"Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner
folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår
sammen mot Herren og mot hans salvede:
La oss sprenge deres bånd og kaste
deres rep av oss! Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem.

taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo
jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det
som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!
Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til
eie.
Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå
dem i stykker. Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere
herskere på jorden!  Tjen Herren med frykt, og juble med beven! Kyss Sønnen, for
at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans
vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham."