"Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod." Hebr 12,22-24.

Forfatteren av dette brevet i dagens drypp, vil vi skal vite hva vi er kommet til. For vi er ikke kommet til et fjell som vi kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om at det ikke måtte bli talt mer til dem.
Hvorfor ba de om det? Jo, for de kunne ikke utholde den befalingen som ble gitt
og lød:

"Om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines!" Og så fryktelig var synet, at Moses sa: "Jeg er slått av redsel og skjelver."

Dette var virkeligheten for jødefolket på sin vandring mot det lovede landet Israel, som de gikk gjennom ørkenen med flere "ekstra runder", pga ulydighet mot Herren
deres Gud. 40 år vandret de i ørkenen. Gud ga Moses de 10 bud på to steintavler,
men da Moses kom ned fra fjellet med de 10 bud skrevet på steintavlene av Gud
selv, så møte han folket sitt i full tilbedelse rundt en gullkalv. Da knuste
Moses tavlene han hadde med seg med budene. Moses fikk nye steintavler som
Herren skrev de 10 bud på nok en gang for Moses. Forfatteren av hebreerbrevet
poengterer at dette som Moses og hans folk fikk oppleve i ørkenen var synlige
ting, noe de kunne ta og føle på. Dette var den gamle pakten med Gud, da ofret
en dyr og dets blod til soning for folkets synder .

- Men vi som lever i det nye testamentet , vi lever i tro, ikke i beskuelse som jødene gjorde i ørkenen. Paulus sier i Galaterne 4,23-26, at trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnens sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger
en dypere mening.

"For disse kvinnene er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor."

Vi som har møtt Jesus er blitt født på nytt, det gamle er forganget, alt er blitt nytt. Vårt hjem er Jerusalem som er der oppe, vår mor. De som ikke er født på nytt, lever enda umder Hagars trelldomspakt.

Visste du forresten at fjellet Sinai ikke er det som ligger i Egypt, men det ligger i Arabia. Forfatteren av hebreerbrevet vet det, men vi har lært at det er fjellet Sinai som ligger på den egyptiske halvøya.
Dette vil jeg prøve å belyse i et senere drypp, men fjellet heter i dag Jebel el Lawz. Dette fjellet er av lokale beduiner fremdeles kalt Mount Moses.

Men la oss huske at vi ikke er kommet til et fjell som vi kan føle på, men til Jesus Kristus, den faste grunnvollen, som huser det nye Jerusalem, vår mor, for tid og evighet.