"Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann." Joh 19,34

I det gamle testamentet hører en om Paktens ark som visstnok var et gullskrin som var 2,5 alen langt, 1,5 alen bredt og 1,5 alen høyt (1 alen ≈ 50 cm). Dette skrinet var kledd i rent gull både innvendig og utvendig. Helt på toppen var det to kjeruber som så på hverandre. To staver var festet til skrinet slik at det kunne bæres fra to staver . Arken var en viktig gjenstand som sto i Tabernakelet og siden ble den satt i Tempelet I Jerusalem.
Skrinet ble bygget på ordre fra Moses, og det inneholdt de to steintavlene som
han fikk på fjellet Sinai hvor de ti bud var skrevet, desuten Arons stav, og manna. Alt dette skjedde under ørkenvandringen mens de var på vei fra Egypt til
«det lovede land». (2 Mos 25,10 ff.)

Arken kunne i følge skriftene ikke bæres av noen andre enn de levittene (tempeltjenerne) som hadde det som oppgave.
Arken var den helligste gjenstanden i tabernakelet, og den var også det helligste i Salomos tempel. Den var plassert i «det aller helligste» (rommet), og det var kun ypperstepresten som hadde adgang. Han gikk inn i det aller helligste en gang i året for å ofre for folkets synd .

I Bibelen er paktens ark sist referert til i forbindelse med babylonernes inntog i Jerusalem i 587 f.kr. Da Nehemja og Esra sørget for at tempelet ble gjenreist, ble  ikke paktens ark funnet i det aller helligste. Paktens ark er forsøkt å finne opp
gjennom århundrene. Den mest utbredde teorien er at Paktens ark ikke ble tatt ut
av Jerusalem da tempelet ble ødelagt i år 587 f.kr. Teorien er at paktens ark
fremdeles er under tempelhøyden i Jerusalem, men forskere som har lett der, har
ikke funnet den. En amatørarkeolog Ron Wyatt (1933-1999)påsto at han hadde sett
både Arken med steintavlene etc i en hule under Kristi korsfestelsessted Golgata.
Jeg fant en video hvor Wyatt forteller om denne hendelsen, hvor han beskriver og viser bilder og tegninger fra sine oppdagelser.

- Han fant blod på Paktarken som hadde kommet ned gjennom en 6 meter sprekk I berget, som over på overflaten var der Jesu kors stod. Jesu blod ble vårt sonoffer som opphevet blod av lam som ble stenket på Paktarken av ypperstepresten for folkets synder. Noe av dette blodet fra Paktarken tok Ron Wyatt med til et labratorium for å få det analysert og resultatet forbløffet forskerne og Wyatt. Forskere på lababratoriet kunne konstatere :

- Personen som dette blodet kommer fra er en jøde. De neste analysene viste at blodet inneholdt bare 24 kromosoner, det vanlige for et menneske er 46.
23 kromosoner fra far (sædcelle) og 23 fra mor (eggcelle), altså 46 kromosoner til sammen, det som er normalt for en celle.
Videre er autosomer kromosomene i en organisme som ikke er kjønnskromosomer
(allosomer). Mennesket har 22 par autosomer og ett par kjønnskromosomer.
Autosomene koder for de fleste egenskapene i et individ. Menneskene har altså 44
"vanlige" kromosomer og 2 kjønnskromosomer. Vi kaller dem x- og
y-kromosomer.
Blodet fra denne personen hadde 23 kromosoner fra morsiden og 1
fra "farssiden". X fra mor og y fra far.

Men så sa forskerne videre til Wyatt : "Dette blodet er levende!"

"Ja," sa Wyatt, "det er blodet til Messias!"
Forskerene ble ikke mer de samme etterpå. Om du og jeg forblir som før vet bare vi selv, men Herren vår Gud er en!
Se selv opptaket om Paktarken:

https://www.youtube.com/watch?v=oDSQs5XWcUU

"Ingen ting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt, uten at det skal komme for dagen."
Mark 4,22