"Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn." Salme 37,5

Vi er kommet godt inn i det siste kvartalet i dette året, og da starter alltid varsel
om permiteringer i arbeidslivet. Slik også dette året.
I oljebransjen er det lite å hente av jobber for de selskap som har hatt oppdrag for de større oljeselskapene. Da blir det permiteringer av de ansatte til disse
selskapene.

Ja, hva gjør man når en blir rammet av permitering? Vi som har Jesus i hjertet trenger ikke frykte for morgendagen, men de som ikke har den troen på Jesus, hva sier de? Spotant utbrudd fra en som ble permitert nylig var følgende :

-  Det går til helvete!
- Rullegardinen var gått ned hos vedkommende, han så ingen løsning på framtidens jobb. Jobbet i alle år, og tjent gode penger, for så å ende på NAV. Nei, dette var drepen.
Dagens drypp sier at vi skal legge vår vei i Herrens hånd og stole på ham, så vil han gripe inn. Han kommer aldri for sent, men noen ganger kan det for oss se ut som Gud har glemt oss. Men Gud sier det alltid på forhånd hva som venter oss, slik opplevet en troende det også denne gang, han fikk Hab 3,17-18:

"For fikentreet blomstrer ikke, og vintreet bærer ikke frukt. Oliventreets høst slår
feil, og markene gir ikke føde.Sauene er borte fra kveen,og fjøset er tomt for fe. Men jeg vil glede meg i Herren, juble over min frelses Gud."

Ikke lenge etter kom det ene negative etter det andre, for så å ende med permitering i jobben hans. Det er å være i troens fulle visshet, når slike ting kommer imot en. Kunne du greidd å synge sangen vi sang på søndagsskolen :

"Med Jesus i båten, kan du le midt i stormen, le midt i stormen ..."

La oss be for våre arbeidsplasser, slik at bedriftene er oppfinnsomme og holder seg til sannheten i alle gjøremål.

Malaki 3,5 sier litt om dagens situasjon:

"Jeg vil komme til dere og holde dom. Jeg skal være snar til å vitne mot trollmennene og ekteskapsbryterne og mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enken og den farløse, de som bøyer retten for den fremmede, og som ikke frykter meg, sier Herren, hærskarenes Gud."