"Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!" Rom 13,14

 

I brevet fra Paulus til galaterne sier han i 2 kap, vers 20 : "Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg."

Jesus snakket en gang til sine disipler at de skulle ikke tenke på hva de skulle si når de ble anklaget av domstolene etc., for Den Hellige Ånd skulle komme dem til dem til hjelp, slik at de ord som de talte, ikke kom fra dem selv, men fra Herrens Ånd. (Matt 10,19) 

Å være ikledd en uniform gir deg en rekke rettigheter i forhold til deg som privatperson. Er du ikledd politiuniform så er du en offentlig tjenestemann, som har et sterkt vern utad. Dette vernet er gitt deg pga de oppgaver du skal utføre i din tjeneste som politi. Uniformen gir deg en autoritet, som du ikke kan misbruke til egen vinning. Når du er fri og ikke i tjeneste, da er du "avkledt" din autoritet, selv om folk rundt deg vet hvem du er.

Slik ser jeg for meg å være ikledd Herren Jesus Kristus, jeg har "uniform" som tilhører min åndelige arbeidsgiver. Er jeg i hans tjeneste så er mitt ego dødt, derfor har Guds kraft i meg til gjøre hans vilje hver en dag. Menneskene rundt deg vil merke din hellighet i Jesus Kristus. Noen vil spotte deg og snakke nedsettende ord om deg, men de vet at de en dag vil bli til skamme.
For vi skal alle gjøre regnskap for livet vårt her på jord. Så er du ikke ikledd deg "uniformen" i Jesus Kristus, så er du en synder  som på nytt trenger tilgivelse. Uniformen beskytter deg ikke lenger, for du er ikke i Jesus Kristi tjeneste.

Derfor sier Johannes i sitt 1.brev kap.2,1:  "Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal
synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige."

 

Derfor gjelder for oss kristne å være som efeserbrevet sier i kap.4,vers 24:

 

"Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av
sannheten."